Remco Ottervanger

Programmamanager Mobiliteit op maat (Regionale Bereikbaarheid)

Functiebeschrijving:

  • Concessiebeheer (bus, Westerschelde Ferry)
  • Kleinschalig vervoer (buurtbussen en haltetaxi)
  • Uitvoeringsprojecten Slimme Mobiliteit
  • Goederenvervoer
  • Verkeersveiligheid
  • Wegeninvesteringen
  • Bestuurlijk overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)