In 2019 en 2020 vierden we dat het Koninkrijk der Nederlanden 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. De landelijke aftrap van dit lustrumjaar vond plaats op 31 augustus 2019 in Terneuzen. Tijdens deze bijeenkomst was er ook volop aandacht voor de Slag om de Schelde.

De activiteiten die we hebben georganiseerd in het kader van 75 jaar vrijheid, zijn inmiddels afgerond. Op www.tweedewereldoorlog.nl/75-jaar-vrijheid vindt u een kalender met activiteiten van verschillende organisatoren die u (vanuit huis) nog wel kunt bijwonen. Denk bijvoorbeeld aan podcasts, documentaires en (digitale) boeken. Ook zijn daar educatieve materialen te vinden.

We bedanken alle organisatoren, bezoekers en iedereen die op een ander manier een bijdrage heeft geleverd aan dit bijzondere lustrumjaar. 

UNCLE BEACH - Vlissingen in 1944 met de oranjemolen en landingsboten