In 2019 en 2020 vieren we dat het Koninkrijk der Nederlanden 75 jaar geleden is bevrijd en dat we sindsdien in vrijheid leven. De landelijke aftrap van dit lustrumjaar vindt plaats op 31 augustus 2019, bij de herdenking van de Slag om de Schelde. 75 jaar na deze slag komt men op de kades van Terneuzen en op het water van de Westerschelde bijeen om de bevrijding van Zuid-Nederland te vieren.

Wat is de slag om de Schelde?

De Slag om de Schelde was een belangrijke militaire operatie aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. De slag vond plaats in 1944, in het noorden van België en het zuidwesten van Nederland. Met de verovering van beide oevers van de Westerschelde kwam de Scheldemonding vrij en werd Antwerpen de aanvoerhaven voor de geallieerde legers. De Slag om de Schelde is minder bekend dan bijvoorbeeld de slag om Arnhem of de invasie in Normandië, terwijl deze geslaagde slag van cruciale betekenis is geweest voor de bevrijding van Nederland.

We zijn er trots op dat de start van 75 jaar vrijheid plaatsvindt aan de Schelde. Met een evenement op 31 augustus 2019 willen de Provincie Zeeland, het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de gemeente Terneuzen de onbekende maar vanuit militair oogpunt ontzettend belangrijke geschiedenis van de bevrijding bij een breder publiek bekend maken. Ook staan we stil bij onze vrijheid die is bevochten en waarvoor militairen en burgers grote offers hebben gebracht.

Wat gebeurt op 31 augustus 2019?

Het programma is nog volop in ontwikkeling, maar belangrijke ingrediënten zijn een vlootparade en een Vrijheidsboulevard met zeecontainers. Containers langs de Schelde bieden ruimte voor tentoonstellingen, verhalen en optredens, die samen de geschiedenis laten zien van de bevrijding van Zeeland en Zuid-Nederland.

Bezoekers worden aan de hand van een tijdlijn van gebeurtenissen door het labyrint geleid. Leuk om te weten: de NOS zendt op 31 augustus een programma uit over het startmoment, dat deels live vanuit Terneuzen komt.

Vieren doen we samen

De slag om de Schelde herdenken we niet alleen in Zeeland, en niet alleen op 31 augustus. Het is aan ons allen om ervoor te zorgen dat we in 2019 en 2020 onze vrijheid vieren. Vrijheid is immers niet vanzelfsprekend, maar vraagt inzet van iedereen!

Ook buiten het lustrumjaar is er in Zeeland door het jaar heen aandacht voor het oorlogsverleden. Tal van comités en musea organiseren kransleggingen, tentoonstellingen of andere evenementen. We verwachten dat er in het lustrumjaar extra evenementen ontstaan.

Doet u ook mee?

Organiseert u ook een activiteit die zijn oorsprong heeft in het oorlogsverleden van onze provincie? Dan is het interessant om uw evenement aan te melden bij het Nationaal Comité. Meld uw evenement aan.

Op de site tweedewereldoorlog.nl komt een online evenementenkalender. De activiteitenkalender op tweedewereldoorlog.nl wordt steeds gevuld met actuele tentoonstellingen, fiets- en wandelroutes, films en andere activiteiten.

Ook heeft het Nationaal Comité een logo met aanvullende stijlelementen ontwikkeld, zowel voor de campagnes 75 jaar vrijheid als voor de internationale campagne 'Europe remembers'. Alle organisaties die een activiteit organiseren, kunnen hier gebruik van maken. Dat vergroot de herkenbaarheid en samenhang van alle activiteiten. Naast dit logo kunnen Zeeuwse partijen gebruik maken van elementen uit de merkstijl Zeeland.​

Als uw evenement bekend is bij het Nationaal Comité, kan het ook handig zijn om uw activiteit te uploaden in de database van VVV Zeeland. De evenementenkalender op deze website is het meest complete overzicht van evenementen in Zeeland en Goeree-Overflakkee. Informatie van VVV Zeeland wordt ook gebruikt voor toeristische uitgaven en  huis-aan huisbladen. 

 

UNCLE BEACH - Vlissingen in 1944 met de oranjemolen en landingsboten