Zeeland in Den Haag: Zeeuwse lobby

Dat er een gezamenlijk Zeeuws geluid moet doorklinken in Den Haag is iets waar de Zeeuwse partijen het over eens zijn. Daarom hebben de dertien gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie een gezamenlijke lobbyagenda om Zeeuwse belangen in Den Haag en in Europa voor het voetlicht te brengen.  De lobbyagenda wordt afgestemd met de maatschappelijke stakeholders in Zeeland en bestuurlijk vastgesteld in het overleg Zeeuwse overheden (OZO).

Actuele lobbydossiers in Den Haag zijn onder meer de bekostiging van het voortgezet onderwijs in Zeeland, de financiering van de jeugdzorg in Zeeuwse gemeenten, de ontwikkeling van de kennissamenwerking binnen Campus Zeeland, het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het behoud van het cohesiebeleid, de steun van acties voor het behalen van de klimaatdoelstellingen en het faciliteren van grensoverschrijdende samenwerking en innovatieve projecten. Ook wordt er bijvoorbeeld gelobbyd voor de spoorverbinding Zeeland-Nederland en Gent-Terneuzen, het gemeentefonds en het sociaal domein, en voor de ondersteuning van getroffen sectoren door de Coronacrisis.

Even voorstellen: lobbyist Corine Fontijn

Sinds 1 januari 2021 behartigt Corine Fontijn de belangen van de gezamenlijke Zeeuwse overheden in Den Haag. Ze doet dit niet alleen, maar vanuit driehoeken van bestuurders, ambtenaren, en waar nodig andere Zeeuwse belanghebbenden op dossiers. Na een studie in Middelburg, Duitsland, Utrecht en België is Corine haar loopbaan begonnen bij de Zeeuwse lobby in Brussel in het Huis van de Nederlandse Provincies. Hier heeft ze onder andere onderzoek gedaan naar de effectieve informatievoorziening van en naar regionale lobbyisten.

Hierna heeft ze zich ingezet voor grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van arbeidsmobiliteit, innovatie, duurzaamheid en milieu bij Interreg Vlaanderen-Nederland. Ook hier vertegenwoordigde ze Provincie Zeeland, en werkte ze samen met organisaties zoals Scalda, North Sea Port, en KicMPI. In Den Haag zal Corine tijdens de Kamerdagen vanuit het Interprovinciaal Overleg gaan werken. Op maandagen en vrijdagen is ze in Zeeland aanwezig.  

Contact

Corine Fontijn, lobbyist Den Haag
c.fontijn@zeeland.nl

Johanna Neyt, lobbyist EU
jpk.neyt@zeeland.nl

Arnoud Guikema, lobbycoördinator
aop.guikema@zeeland.nl

zeeuwse vlag