Dat er een Zeeuws geluid moet doorklinken in Den Haag is iets waar alle Zeeuwse partijen het over eens zijn. Daarom voeren de Zeeuwse overheden, verenigd via de Stuurgroep IJzendijke een gezamenlijke lobby richting het Rijk. De Stuurgroep IJzendijke Tafel van 15 bestaat uit: de dertien Zeeuwse gemeenten, de Provincie en het Waterschap en de Zeeuwse ondernemers en onderwijsinstellingen.

Voor de aanstaande Kabinetsformatie starten Zeeuwse overheden een gezamenlijke lobby. Eén van de onderdelen van de lobby is het lobbydossier waarin staat wat Zeeland de 'BV Nederland' te bieden heeft en wat ze vraagt van het Rijk. In het lobbydossier staan de drie thema's waarin Zeeland uitblinkt en tegelijkertijd een flinke bijdrage kan leveren aan de nationale doelstellingen van 'de BV Nederland': energie, kennis en de Zuidwestelijke Delta.

Uit het lobbydossier

"Zeeuwse bedrijven hebben hun oorsprong én voorsprong mede te danken aan hun ligging in zee, aan diep vaarwater. Die voorsprong kan nog groter, als we samen investeren in een vitale, veerkrachtige en veilige Delta. En in energietransitie, onder meer door de chemie en (haven)industrie te verduurzamen, door nieuwe vormen van energieopwekking. Logischerwijs investeert Zeeland ook in een bijbehorend excellente onderwijs- en kennisinfrastructuur die past bij de aard en opgaven van dit Deltagebied. Opleidingen voor Alpha's, Béta's en Gamma's zijn er volop, laten we vooral ook investeren in Delta's."

U vindt hier de sheets en omslag van het lobbydossier. Naast het onder de aandacht brengen van het lobbydossier worden de komende weken en maanden ook andere acties ondernomen op de lobbythema's door de vertegenwoordigers van de Zeeuwse overheden, onderwijs en bedrijfsleven.

Contact

Lobbyist Henk de Vlaming
+31 6 28904063
hd.de.vlaming@zeeland.nl

zeeuwse vlag