Dat er een gezamenlijk Zeeuws geluid moet doorklinken in Den Haag is iets waar de Zeeuwse partijen het over eens zijn. Daarom hebben de dertien gemeenten, het waterschap Scheldestromen en de provincie een gezamenlijke lobbyagenda om Zeeuwse belangen in Den Haag en in Europa voor het voetlicht te brengen.  De lobbyagenda wordt afgestemd met de maatschappelijke stakeholders in Zeeland en bestuurlijk vastgesteld in het overleg Zeeuwse overheden (OZO).

Actuele lobbydossiers in Den Haag zijn onder meer de bekostiging van het voortgezet onderwijs in Zeeland. Zeer recent heeft Minister Slob de toezegging gedaan om voor het  basis – en voortgezet onderwijs € 45 miljoen extra beschikbaar te stellen om duurzaam en bereikbaar onderwijs naar de toekomst toe mogelijk te maken. Andere onderwerpen zijn de financiering van de jeugdzorg in Zeeuwse gemeenten, de ontwikkeling van de kennissamenwerking binnen Campus Zeeland, het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het behoud van het cohesiebeleid, de steun van acties voor het behalen van de klimaatdoelstellingen en het faciliteren van grensoverschrijdende samenwerking en innovatieve projecten. 

Contact

Niels Hubregtse, lobbyist Den Haag
dc.hubregtse@zeeland.nl

Johanna Neyt, lobbyist EU
jpk.neyt@zeeland.nl

Arnoud Guikema, lobbycoördinator
aop.guikema@zeeland.nl

 

zeeuwse vlag