De Europese unie en de Nederlandse overheid willen met het EFMZV bijdragen aan de verwezenlijking van het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid. Centraal element daarin is duurzaam gebruik en instandhouding van de hulpbronnen.

Concreet staan in de Nederlandse aanpak centraal:

  • de invoering van de aanlandplicht,
  • verdere verduurzaming van de visserij en aquacultuur en
  • verbetering van de rendementen in de visserij- en aquacultuurketen.

Voor de ondersteuning van concrete projecten die bijdragen aan deze doelstellingen is in de periode 2014 – 2020 in totaal bijna € 130 miljoen subsidie beschikbaar.

Voor wie bestemd?

In het kader van het EFMZV kunnen onder andere ondernemers in de visserij- of aquacultuurketen, publiekrechtelijke organisaties en onderzoeksinstellingen voor subsidie in aanmerking komen.

Hoe en wanneer vraag ik subsidie aan?

Het subsidieprogramma is onderverdeeld in een aantal prioriteiten die vervolgens weer onderverdeeld zijn in maatregelen. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u nadere informatie over de inhoud van de prioriteiten en maatregelen en de periode waarin subsidie kan worden aangevraagd. Ook kunt u zich daar abonneren op de nieuwsbrief van de Rijksdienst. Zie voor meer informatie: www.rvo.nl.

 

Downloads