Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

De Europese unie en de Nederlandse overheid willen met het EFMZV bijdragen aan de verwezenlijking van het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid. Centraal element daarin is duurzaam gebruik en instandhouding van de hulpbronnen. Op dit moment is het fonds gesloten. De informatie op deze webpagina gold voor de vorige periode van openstelling (2014-2020).

Mosselen

Nieuwe openstelling EFMZV nog niet bekend

De informatie op deze webpagina gold voor de vorige periode van openstelling: 2014-2020. Zodra er nieuws is over een nieuwe openstelling, kunt u dit lezen op deze webpagina en informeren wij u hierover in onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. U kunt zich op deze nieuwsbrief abonneren door een mailtje te sturen naar europaloket@zeeland.nl

In de periode 2014-2020 stond de volgende Nederlandse aanpak centraal:

  • de invoering van de aanlandplicht,
  • verdere verduurzaming van de visserij en aquacultuur en
  • verbetering van de rendementen in de visserij- en aquacultuurketen.

Voor de ondersteuning van concrete projecten die bijdragen aan deze doelstellingen was in de periode 2014 – 2020 in totaal bijna € 130 miljoen subsidie beschikbaar.

Voor wie bestemd?

In het kader van het EFMZV konden onder andere ondernemers in de visserij- of aquacultuurketen, publiekrechtelijke organisaties en onderzoeksinstellingen voor subsidie in aanmerking komen.

Hoe en wanneer vraag ik subsidie aan?

Het subsidieprogramma was in de periode 2014-2020 onderverdeeld in een aantal prioriteiten die vervolgens weer onderverdeeld waren in maatregelen. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u nadere informatie over de inhoud van de prioriteiten en maatregelen en de periode waarin subsidie kon worden aangevraagd. Ook kunt u zich daar abonneren op de nieuwsbrief van de Rijksdienst. Zie voor meer informatie: www.rvo.nl.