Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV)

De Europese unie en de Nederlandse overheid willen met het EFMZV bijdragen aan de uitvoering van het nieuwe Gemeenschappelijke Visserijbeleid. Duurzaam gebruik en het behouden van hulpbronnen staan daarbij centraal. Op dit moment is het fonds gesloten. De informatie op deze pagina gold voor de vorige periode van openstelling (2014-2020).

Mosselen

Nieuwe openstelling EFMZV nog niet bekend

De informatie op deze webpagina gold voor de vorige periode van openstelling: 2014-2020. Zodra er nieuws is over een nieuwe openstelling, leest u dit op deze pagina of in onze Nieuwsbrief Europaloket Zeeland. U kunt zich op deze nieuwsbrief abonneren door een email te sturen naar europaloket@zeeland.nl

In de periode 2014-2020 stond de volgende Nederlandse aanpak centraal:

  • het invoeren van de aanlandplicht,
  • het verder verduurzamen van de visserij en aquacultuur en
  • het verbeteren van de inkomsten in de visserij- en aquacultuur.

Voor het uitvoeren van projecten die bijdragen aan deze doelstellingen was in de periode 2014 – 2020 in totaal bijna 130 miljoen euro subsidie beschikbaar.

Voor wie was de subsidie bestemd?

De subsidie was onder andere bestemd voor ondernemers in de visserij- of aquacultuur, publiekrechtelijke organisaties en onderzoeksinstellingen.

Hoe en wanneer kon u subsidie aanvragen?

Het subsidieprogramma was in de periode 2014-2020 onderverdeeld in een aantal hoofdonderwerpen. Bij iedere hoofdonderwerp hoorde een reeks van maatregelen.

Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vindt u alle details over deze hoofdonderwerpen en maatregelen. Ook kunt u zich daar abonneren op de nieuwsbrief van de Rijksdienst. Zie voor meer informatie: www.rvo.nl.

 

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.