POP3; investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven Zeeland

De openstelling 'Investeringen in infrastructuur voor de ontwikkeling, modernisering of aanpassing van landbouwbedrijven Zeeland' is erop gericht om te investeren in innovatie en modernisering van het agrarische bedrijf, met name op verbetering van landbouwwegen en de verkavelingsstructuur.

dijkmaaien

Openstelling: van 1 juli tot en met 1 september 2022.  Is gesloten.

Hieronder vindt u alle details.

 

Wanneer kan er subsidie worden aangevraagd?

De openstelling duurt van 1 juli 2022, 09:00 uur tot en met 1 september 2022, 17:00 uur.  Het betreft een openstelling die met name gericht is op verbetering van landbouwwegen en de verkavelingsstructuur.

Voor wie is de subsidieregeling?

De openstelling richt zich op landbouwers die willen investeren in innovatie en modernisering van het agrarische bedrijf en die zich met name ook richten op verbetering van landbouwwegen en de verkavelingsstructuur. Maar deze subsidie is ook bestemd voor andere bedrijven, organisaties en overheden die landbouwwegen en/of de verkavelingsstructuur willen verbeteren.

Waarvoor kan subsidie worden aangevraagd?

Subsidie kan wordt verstrekt voor investeringen die verbetering van de landbouwwegen en verkavelingsstructuur met zich mee brengen. De activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen, zijn vermeld in het openstellingsbesluit.

Welke voorwaarden gelden er? 

Bij de beoordeling van de subsidieaanvragen krijgen alleen de meest kansrijke aanvragen subsidie toegekend. De voorwaarden, selectiecriteria en rangschikking vindt u in het openstellingsbesluit,

Alleen projecten waarvoor de indiener ook cofinanciering ontvangt van een nationale overheid (b.v. waterschap, provincie of gemeente), komen voor subsidie in aanmerking.

Wat is de maximale subsidie?

Er is in totaal € 1.500.000 subsidie beschikbaar. De subsidie bedraagt in sommige gevallen 100% van de subsidiabele kosten, in sommige 40%.

Welke kosten in aanmerking komen voor subsidie en in welke mate, leest u in het openstellingsbesluit

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Indiening van projectvoorstellen verloopt via de POP3-webportal (van de RvO)

Om indiening via bovenstaande webportal te vergemakkelijken, kunt u gebruik maken van formulieren (format projectplan / verklaring voldoende middelen) die u vooraf kunt invullen en bij de hand kunt houden. Ook is er een overzicht met Vragen en Antwoorden over deze regeling. Alle bovengenoemde documenten kunt u aanvragen bij Johan Wandel (zie contactgegevens onderaan deze webpagina).

Hieronder vindt u het 'Format Projectplan', dat u alvast kunt invullen voordat u uw projectvoorstel indient op het webportal van POP3.

Oproep

Heeft u in het verleden gebruik gemaakt van deze regeling en wilt u laten zien wat u daarmee heeft kunnen realiseren? Maak ons deelgenoot van uw verhaal als inspiratie voor andere jonge landbouwers en stuur een mailtje naar Maja van Putte.

Heeft u nog vragen over deze subsidieregeling?

Neemt u dan contact op met Maja van Putte of Claudia de Vos:

mj.van.putte@zeeland.nl+31 6 28904141

cjp.de.vos@zeeland.nl+31 6 28904259

Claudia de Vos
Maja van Putte

Ondermijning

Op de pagina over Ondermijning leest u wat wij hiermee bedoelen.

Wanneer u subsidie aanvraagt kan de Provincie Zeeland gebruik maken van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen (Bibob). Deze wet dient te voorkomen dat de provincie criminele activiteit(en) faciliteert door subsidie te verlenen.

Wanneer het Bibob-onderzoek op u van toepassing is ontvangt u van ons een brief waarin het Bibob-onderzoek verder wordt uitgelegd. Het onderzoek bestaat uit een uitgebreide vragenlijst die u moet invullen.

Voor vragen over Bibob-onderzoeken kunt u terecht bij team Bibob van de Provincie Zeeland bereikbaar via bibib@zeeland.nl.