Het vertrouwen van burgers en externe partijen is van essentieel belang voor een betrouwbaar en geloofwaardig optreden van politieke ambtsdragers. Zij vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie voor de burgers en voor hun ambtenaren.

De commissie vervult een ambassadeursrol voor het thema integriteit voor politieke ambtsdragers, zorgt voor het periodiek bespreekbaar maken en evalueren van het thema en vormt een aanspreekpunt voor niet op een individuele persoon toegespitste integriteitskwesties aangaande politieke ambtsdragers. Integriteitskwesties van algemene aard kunnen ter bespreking worden voorgelegd aan de vergadering van Provinciale Staten. De voorzitter en de leden van de commissie zijn lid van Provinciale Staten. De CvdK en griffier zijn bij alle vergaderingen aanwezig.

Functie Naam Fractie
voorzitter    
lid De heer A.I.G. (Ad) Dorst SGP
lid De heer P. (Peter) van Dijk PVV
lid De heer dr. T. (Tobias) van Gent VVD
lid De heer ir. J.H. (Jan Henk) Verburg QE CU
lid Mevrouw ir. S. (Sylvia) Tuinder SP
CvdK De heer drs. J.J.M. (Han) Polman