Commissie integriteit

Het vertrouwen van burgers en externe partijen is van essentieel belang voor een betrouwbaar en geloofwaardig optreden van politieke ambtsdragers. Zij vervullen een belangrijke voorbeeldfunctie voor de burgers en voor hun ambtenaren.

Provinciale Staten tijdens een vergadering in de Statenzaal

De commissie vervult een ambassadeursrol voor het thema integriteit voor politieke ambtsdragers, zorgt voor het periodiek bespreekbaar maken en evalueren van het thema en vormt een aanspreekpunt voor niet op een individuele persoon toegespitste integriteitskwesties aangaande politieke ambtsdragers. Integriteitskwesties van algemene aard kunnen ter bespreking worden voorgelegd aan de vergadering van Provinciale Staten. De voorzitter en de leden van de commissie zijn lid van Provinciale Staten. De CvdK en griffier zijn bij alle vergaderingen aanwezig.

Functie Naam Fractie
voorzitter De heer E.E.P.M. Heerschop PvdA
lid De heer A.G.M. Veraart D66
lid De heer W. Willemse 50PLUS
lid Mevrouw K. van den Broeke CDA
lid Mevr. M. Reinders-Stijnman VVD
lid De heer R.W. Koevoets Pro
lid De heer  J.J. van Burg SGP
CvdK De heer drs. J.J.M. (Han) Polman