In deze korte film vertellen leden van Provinciale Staten waar zij zich in de Zeeuwse politiek sterk voor maken en hoe dat in zijn werk gaat.

Ik ben Zeeland