A.R.A. de Burger, Alex

Ik ben erg geïnteresseerd in onze historie (met name die van de twee Wereldoorlogen) en sta als Zeeuws-Vlaming daarom met trots hier bij het Watersnoodmuseum op Schouwen-Duiveland. Deze caissons zijn bij de watersnoodramp gebruikt tijdens de landing van de geallieerden in Normandië. 

Het idee van afzinkbare golfbrekers is gebruikt om de schepen en materieel van geallieerden te kunnen lossen aan het strand van Normandië. Tijdens deze Tweede Wereldoorlog zijn de dijken op Walcheren op vier plaatsen gebombardeerd door de geallieerden. Zij wilden het eiland onder water zetten om zo de Duitse bezetters te verdrijven. Het dichten van deze dijkgaten is gerealiseerd door gebruik te maken van deze caissons.  De Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp zijn zeer belangrijke historische gebeurtenissen voor Zeeland

Alex de Burger

Een gezonde economie

Sinds 2005 ben ik al politiek actief om mij in te zetten voor een eerlijker en socialer Nederland en heb ik zitting gehad in alle raadscommissies van de gemeente Hulst. Als Statenlid richt ik mij op het feit dat, zoals in de provinciale verkiezingsfolder van de SP stond,  ‘de provincie Zeeland er financieel niet sterk voor stond’. Daarom hoef je van mij geen grote plannen te verwachten die veel geld kosten. Het huishoudboekje van de Provincie moet op orde zijn en daar wil ik als SP-er een bijdrage aan leveren.

Het huishoudboekje van de Provincie moet op orde zijn en daar wil ik als SP-er een bijdrage aan leveren.

Alex de Burger

Zeeland kan alleen een gezonde economie hebben als ook gezondheidszorg, openbaar vervoer, onderwijs, voorzieningen, cultuur en onze prachtige natuur bereikbaar en betaalbaar zijn voor iedereen en daar maak ik mij sterk voor.

Zet zich in voor:

Een eerlijk en sociaal Nederland

Andere functies:

Service technicus, Croonwolter&dros, Heinkenszand

Lid Ondernemingsraad