C.J. van der Vliet-Hart, Corina

Plan Tureluur is een bewuste keuze om hier een foto te laten maken.  Geboren en getogen en nog steeds woonachtig op Schouwen-Duiveland heb ik dit gebied zien veranderen. Natuur op nummer één en de mens als gebruiker.  Een succesvol voorbeeld van combinaties van functies. Het is mooi om ‘in mijn eigen achtertuin’ over deze natuur te beschikken. Daarnaast heb ik een ‘luxeprobleem’: ga ik naar het strand, het bos of  de zeedijk? Natuur binnen handbereik. Wat wil je nog meer?

Corina van der Vliet

Grenzen verleggen

Eerlijk gezegd ik wil nog wel wat meer… ik wil ieder dag leren en grenzen verleggen. Soms kleine stukjes, soms een grote stap. Net als in de politiek: soms bereik je iets in één keer, maar met kleine stapjes komen we er ook.

Waar ik naar toe wil? Naar een duurzaam Zeeland met een goede balans tussen wonen, werken, natuur en klimaat  en naar een Zeeland als gastvrije en veilige provincie waar iedereen welkom is. Vanuit vertrouwen, talenten en mogelijkheden een grens verleggen.

Ik wil ieder dag leren en grenzen verleggen.

Corina van der Vliet

Een grens verleggen waarbij ik trouw ben aan mezelf en aan mijn idealen (gelijke kansen, rechtvaardig en solidair),  om samen de grens verleggen…

Politieke motivatie:

Ik vind het belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft, dat we allemaal veilig, gezond en zonder armoede in onze provincie kunnen wonen, werken ontspannen en naar school gaan.

Zeeland als gastvrije provincie waar een ieder welkom is. Een provincie met een goede balans tussen natuur, wonen, werken, vervoer en recreatie. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen.

Zet zich in voor:

Bestuur en Financiën

Andere functies:

Voorzitter Stichting PvdA Fractie Zeeland