D. de Clerck, Daniëlle

Fractievoorzitter VVD

Ik sta op het strand van Groede, een plaats waar de unieke diversiteit van Zeeland samenkomt. Als je om je heen kijkt zie je het achterland met zijn uitgestrekte polders, waar agrarische ondernemers zorgdragen voor het landschap en ons voedsel produceren.

Waar de uitgestrekte polders afgewisseld worden met dorpen en stadjes waar mensen genoegzaam wonen, werken en recreëren. En als je op het strand staat en links en rechts om je heen kijkt zien we fantastische recreatiemogelijkheden en voorzieningen waar het strand, de zee, strandpaviljoens en strandslaaphuisjes prachtig in elkaar overgaan.

Danielle de Clerck

Een mooi gebied

Een gebied waar mensen uit de eigen streek en talloze dagjesmensen en verblijfstoeristen volop van genieten. Als je de blik naar voren richt zie je bij helder weer niet alleen de grens met België, maar ook de overkant, de Walcherse kustlijn, de Boulevard van Vlissingen, het havengebied en de kerncentrale van Borssele. Kortom de Zeeuwse kust een plaats waar alles samen komt, de pijlers van de Zeeuwse economie, de landbouw, recreatie/toerisme en de industrie, maar ook de opgaven van de toekomst, zoals wonen, energie en klimaat.

Kortom de Zeeuwse kust een plaats waar alles samen komt.

Daniëlle de Clerck

Vanuit mijn maatschappelijke betrokkenheid en passie voor Zeeland blijf ik graag (samen met de VVD fractie) een bijdrage leveren aan het beantwoorden van de vele maatschappelijke vraagstukken waar Zeeland voor staat.

Politieke motivatie:

Vanuit maatschappelijke betrokkenheid en passie voor Zeeland een bijdrage leveren aan het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken waarvan men een oplossing verwacht van de Zeeuwse politiek.

Zet zich in voor:

  • Vlot en veilig reizen in Zeeland over de weg, het water en het spoor;
  • Voldoende woningen op maat voor iedere doelgroep, zodat men over een thuis kan beschikken;
  • Een fiets-voetveer Breskens-Vlissingen.

Andere functies:

  • Beleidsmedewerker klimaat en duurzaamheid gemeente Hulst