E.A.A. van Hoecke, Eelco

De historie van onze streek vind ik erg belangrijk!

Eelco van Hoecke

De Keldermanspoort het mooiste historische bouwwerk van de gemeente Hulst

Ik heb gekozen voor deze prachtige locatie omdat ik in de Gemeente Hulst woon. De Keldermanspoort, een unieke land- en waterpoort is voor mij het mooiste historische bouwwerk van Hulst. De historie van onze streek is erg belangrijk! 

De komende periode ga ik mij inzetten voor het behoud van scholen in krimpgebieden, kernenergie en het behoud van onze boeren en vissers.

Politieke motivatie:

Opkomen voor de Zeeuwse belangen door krachtig en helder te communiceren met de landelijke overheid.

Zet zich in voor:

  • Het stimuleren van de verdere samenwerking tussen Zeeland en Vlaanderen;
  • Zorgdragen voor het behoud en de uitbreiding van kwalitatief goed onderwijs in Zeeland;
  • Beleid ontwikkelen om kleine kernen leefbaar te houden/maken;
  • Opkomen voor de belangen van industrie en visserij.

Andere functies:

Leraar geschiedenis, Ons Middelbaar Onderwijs Scholengemeenschap Tongerlo