F.P. Kuijpers, Frank

Ik sta hier bij Het oude stadhuis van Middelburg omdat het duurzaamheid en rentmeesterschap uitstraalt. Enkele kernwaarden van het CDA.

Meerdere generaties hebben aan dit icoon gebouwd en zo is het ook met mijn portefeuille infrastructuur.

Frank Kuijpers

Toekomstbestendig Zeeland

In de periode dat je statenlid bent start je iets of beëindig je iets. Er gaat meestal een lang proces van overleggen en afwegingen aan vooraf voordat er iets wordt gerealiseerd. Maar met wat je bereikt kan men weer 100 jaar mee voorruit.

De afgelopen periode is veel tijd en energie gestoken om tot een plan te komen voor een reconstructie van de Zanddijk bij Yerseke. Met zulke grote investeringen moet je altijd een stip op de horizon houden. Wat is toekomst bestendig, veilig en tegen aanvaarbare maatschappelijke kosten?

Met zulke grote investeringen moet je altijd een stip op de horizon houden.

Frank Kuijpers

In het komende jaar komt ook een oplossingsrichting voor de Deltaweg in beeld. De realisatie vindt pas later plaats. De ene generatie statenleden maakt een plan, de volgende generatie stort de fundering en de derde generatie statenleden is verantwoordelijk voor de opening. En zo komen iconische gebouwen tot stand als het oude stadhuis van Middelburg.

Als statenlid infrastructuur gaat het niet altijd over de dagsuccessen maar vooral over de lange termijn: ‘hoe ziet Zeeland er over 50 tot 100 jaar uit’.

Politieke motivatie

Je talenten beschikbaar stellen om Zeeland een stukje beter te maken.

Zet zich in voor:

Openbaar vervoer, verkeersveiligheid en infrastructuur.

Andere functies:

  • Akkerbouwer
  • Promoter SESVanderHave Rilland (free-lancer)