ir. J.H. Verburg, Jan Henk

Fractievoorzitter ChristenUnie

‘Het is belangrijk dat er voldoende woningen zijn zodat starters op de woningmarkt kunnen instromen en ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. En als die woningen dan – zoals hier in mijn woonwijk Aria Goes – Als huizen in Zeeuwse stijl zijn gebouwd dan is dat helemaal genieten.

Jan Henk Verburg

Oog voor de menselijke maat

De ChristenUnie heeft zich niet alleen ingezet voor versnelde woningbouw maar ook voor behoud van onze schepping en voor rechtvaardig bestuur met oog voor de menselijke maat.

Als huizen in Zeeuwse stijl zijn gebouwd dan is dat helemaal genieten.

Jan-Henk Verburg

Voor de komende periode maken we ons sterk voor behoud – en verduurzaming van het OV en voor het verbeteren van de zoetwaterbeschikbaarheid.’

Politieke motivatie:

Vanuit mijn geloofsovertuiging wil ik graag meedenken en -bouwen aan een vitaal en duurzaam Zeeland met oog voor elkaar.

Zet zich in voor:

Bestuur, financiën, leefbaarheid, integriteit, grensoverschrijdende samenwerking, energie, klimaat en natuur.

Andere functies:

  • Clusterleider Relatiemanagement Registers bij KvK