M.J.A.W. Walraven-Janssen, Maaike, B.

Voor mij is de Neeltje Jans een unieke plek in de monding van de Oosterschelde, waar via de pijlerdam het tij in-en uit stroomt. En zo treffend verwoord in het gedicht van Ed Leeflang : 

  “Hier gaan over het tij, de maan  de wind en wij”.

Maaike Walraven

Duurzame energie-toepassing

De stormvloedkering , een monumentaal kunstwerk, die met zijn schuiven  bescherming biedt bij storm en hoog water. Waar je een weids uitzicht over de zee hebt  en aan de  horizon over de Oosterschelde de Zeelandbrug ontwaart. Een kering, die als brug verbindt! 

De Neeltje Jans waar de wind vrij spel heeft en dus zeer geschikt voor de windmolens. Als raadslid in  de gemeente Veere  was ik betrokken bij de vergunningverlening  van de  7 windmolens. De dammen op de  Neeltje Jans is goede  keuze voor windmolens op  een plek waar het altijd waait. Los van de windmolens kun je er  genieten van de natuur, de kustvogels en de zeehonden.

Een kering, die als brug verbindt! 

Maaike Walraven-Janssen

Als Statenlid voor GroenLinks ben ik  voor duurzame energie-toepassing die bijdraagt aan de vermindering van de C02 -uitstoot en  passend is in de directe  leefomgeving, het unieke Zeeuwse landschap  en voldoet aan de energie- behoefte van de provincie Zeeland.

Politieke motivatie:

Ik wil graag bijdragen aan een leefbare samenleving en een gezond en sociaal Zeeland. Aandacht voor duurzame ontwikkelingen ten behoeve van de economie, landbouw, natuur en milieu.

Zet zich in voor:

  • het landschap, ecologie en landbouw;
  • de Zeeuwse kust en de Delta;
  • de Omgevingswet;
  • mobiliteit en leefbaarheid;
  • cultuur en erfgoed

Andere functies:

  • Lid van de werkgroep Ypsilon, afd. Zeeland