mr. H. J. van Geesbergen, Hans

De rode draden in mijn beroepshalve bestaan zijn het openbaar bestuur en de visserij. De ene helft van mijn werkzame leven heb ik voor de lokale overheid gewerkt, voor het grootste deel als gemeentesecretaris en de andere helft voor de visserij, in het bijzonder voor de mosselkwekers en de zee- en kustvissers.

Hans van Geesbergen VVD

Betrokkenheid

Mijn persoonlijke betrokkenheid bij mijn werk voor de mosselsector en de problemen die er voor de mosselkwekers aan de orde waren, met name de natuurwet- en regelgeving, heeft een groot stempel op mijn werkzaam leven gedrukt. De jaren in de visserijsector vormden naast een interessante ook een emotionele en indrukwekkende tijd. Ook nu ben ik nog steeds  bestuurlijk betrokken bij de zeevisserij waar de pulsvisserij, de windparken op zee, de Brexit en de aanlandplicht van grote invloed zijn op de economische houdbaarheid van deze sector.

Als Statenlid heb ik het als een voordeel ervaren dat ik in de visserijsector veel mensen heb leren kennen, ambtenaren, woordvoerders in de Tweede Kamer en zelfs af en toe een minister.  Ik  ben nu ruim tweeëntwintig jaar Statenlid en ben nu het langstzittende Statenlid en daardoor waarnemend voorzitter van Provinciale Staten en voorzitter van de agendacommissie. Dat geeft aan deze periode voor mij een extra dimensie.

Ik vind het een eer en mooie taak om me voor de provincie Zeeland in te zetten!

Hans van Geesbergen

Als ik terugkijk naar de afgelopen jaren en ik moet een keuze maken, dan ben ik het meest blij met en ook wel een beetje trots op de Drie Klauwen in de Sloeweg. Wij waren er van overtuigd dat deze kruising  van wegen alleen op deze manier toekomstbestendig gemaakt kon worden. Dit hebben wij (de VVD) in goed overleg met een meerderheid in de staten kunnen bewerkstelligen.

Ik vind het een eer en mooie taak om me voor de provincie Zeeland in te zetten!

Politieke motivatie:

Ik voel me betrokken bij Zeeland en zijn inwoners en ik wil via de provinciale politiek bijdragen aan een goed leef- en werkklimaat.

Daarnaast ben ik graag daar waar er bestuurd wordt.

Andere functies:

  • Vice voorzitter Producentenorganisatie Delta Zuid (kottervisserij)
  • Voorzitter Vereniging van beroepsvissers De Grevelingen
  • Lid van de Visstand beheercommissie (VBC) Grevelingen​
  • Voorzitter van de Vereniging van eigenaren van het appartementengebouw Hoofdpoort te Zierikzee