Informatieve publicaties, brochures, folders en uitgaves van en over de Provinciale Staten.

Praten met de Staten

Het provinciebestuur neemt besluiten over allerlei onderwerpen die voor inwoners van Zeeland van belang zijn.
Iedere inwoner of organisatie heeft het recht om zijn of haar mening te laten horen.
Dat kan op verschillende manieren. Deze folder geeft u informatie over de mogelijkheden om met de leden van Provinciale Staten (de volksvertegenwoordigers) in contact te komen.

Schoolbezoek

In deze brochure gaan we in op de provinciale politiek. We staan stil bij de vragen: wat is politiek eigenlijk en waarom is politiek belangrijk? Wat is en doet de provincie? Hoe zit het provinciale bestuur in elkaar? Dit allemaal ter voorbereiding van een bezoek aan het Provinciehuis, waar jij in de statenzaal gaat plaatsnemen om een Statenvergadering te gaan naspelen.