Publicaties Provinciale Staten

Informatieve publicaties, brochures, folders en uitgaves van en over de Provinciale Staten.

Vergadering in de Statenzaal. Foto: Margo Wisse

Praten met de Staten

Het provinciebestuur neemt besluiten over allerlei onderwerpen die voor inwoners van Zeeland van belang zijn. Iedere inwoner of organisatie heeft het recht om zijn of haar mening te laten horen. Dat kan op verschillende manieren. Deze folder geeft u informatie over de mogelijkheden om met de leden van Provinciale Staten in contact te komen.