De Provincie plaatst regelmatig nieuws en bekendmakingen op haar website. Wij zijn verplicht onze bekendmakingen te plaatsen in het Provinciaal Blad op de website van overheid.nl. Daar vindt u ook de Verkeersbesluiten. Nieuws- en persberichten vindt u op de pagina Actueel op onze website.


U zoekt informatie overZoek op onderwerp

De Provincie Zeeland plaatst al haar algemeen verbindende voorschriften - verordeningen, regelingen en bekendmakingen - als provinciaal blad op de website www.overheid.nl. U vindt op deze pagina een overzicht van de laatste publicaties. 

De Provincie publiceert brochures en rapporten zoals beleidsnota's, financiële jaarstukken en jaarplannen.

Provinciewerk is de informatierubriek van de Provincie Zeeland in de Zeeuwse huis-aan-huiskranten en verschijnt twee keer per maand.

U vindt op deze pagina een overzicht van de verkeersbesluiten die Gedeputeerde Staten hebben genomen.

Bekijk de documenten en plannen die nu bij de Provincie digitaal ter inzage liggen.

Via deze pagina vindt u een overzicht van ruimtelijke plannen die Provincie Zeeland heeft gepubliceerd.

Provincie Zeeland is verplicht om nieuwe plannen, zoals ruimtelijke plannen en verkeersbesluiten, in de Staatscourant te publiceren. Via deze pagina vindt u de overige publicaties in de Staatscourant.

Overzicht van berichten aan de scheepvaart (BAS bericht) over stremmingen vaarwegen en bediening bruggen en sluizen in Zeeland.

Besluiten die wij nemen via de Reguliere procedure worden niet langer gepubliceerd. Wij willen echter wel transparant blijven. Daarom plaatsen wij op deze pagina een overzicht van de door ons genomen reguliere besluiten op grond van de Wet natuurbescherming.

Op deze pagina vindt u een overzicht van de provinciale steunmaatregelen die op grond van Europese vrijstellingsverordeningen bekend gemaakt moeten worden.

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht van burgers op informatie van de overheid. De overheid verspreidt zelf actief informatie. U kunt altijd zelf informatie opvragen.