Provinciewerk is de informatierubriek van de Provincie Zeeland in de Zeeuwse huis-aan-huiskranten en verschijnt twee keer per maand.

Provinciewerk is de informatierubriek van de Provincie Zeeland in de Zeeuwse huis-aan-huiskranten de Faam, de Bevelander, Ons Eiland, het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad en Ons Eiland Tholen. In Provinciewerk leest u waar de Provincie werk van maakt en komen bestuurders aan het woord. Provinciewerk verschijnt twee keer per maand. Tijdens het zomer- en kerstreces verschijnt de rubriek niet.

Contact

Mercedes Walrave
t 0118 - 63 12 25
e m.walrave@zeeland.nl