Provinciewerk

Provinciewerk is de informatierubriek van de Provincie Zeeland in de Zeeuwse huis-aan-huiskranten en verschijnt twee keer per maand.

Kantoortuin Communicatie Provincie Zeeland

Provinciewerk is de informatierubriek van de Provincie Zeeland in de Zeeuwse huis-aan-huiskranten de Faam, de Bevelander, Ons Eiland, het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad en De Eendrachtbode. In Provinciewerk leest u waar de Provincie werk van maakt en komen bestuurders aan het woord. Provinciewerk verschijnt twee keer per maand. Tijdens het zomer- en kerstreces verschijnt de rubriek niet.

Contact

Communicatie
+31 118 631050
communicatie@zeeland.nl

Provinciewerk 19 juni 2019