Op deze pagina vindt u een overzicht van de provinciale steunmaatregelen die op grond van Europese vrijstellingsverordeningen bekend gemaakt moeten worden.

Steunmaatregelen van de overheid moeten in beginsel ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een aantal vrijstellingsverordeningen vastgesteld op grond waarvan - wanneer voldaan is aan de daarin genoemde voorwaarden - de aanmelding achterwege kan blijven. Eén van de voorwaarden voor toepassing van deze vrijstellingsverordeningen is dat de provincie een kennisgeving aan de Europese Commissie moet zenden met informatie over de steunmaatregel en bepaalde informatie over de steunmaatregel op haar website moet publiceren. Hieronder treft u de informatie over provinciale steunmaatregelen aan die op grond van de geldende vrijstellingsverordeningen gepubliceerd moet worden.

2021

Subsidie Biobased Delta 2021

2020

Subsidie project Zeelandtheaters

Subsidie project Watersnoodmuseum

Subsidie demonstratieprojecten duurzame mobiliteit

2019

Subsidie Biobased Delta 2020

Subsidie Stichting Dockwize 2019

Subsidie voor realisatie Joint Research Center

Subsidie Biobased Delta 2019

Subsidie project Innovative PS foam recycling

Subsidie project Tidal Technology Center Grevelingendam (gewijzigd)

2018

Subsidie project Innovatiehotspot voor Zeeland

Subsidie project Vier Vrijheden & Uitbreiding Bevrijdingsmuseum

Subsidie Kenniswerf Zeeland/DOK41 2018

Subsidie Tidal Technology Center Grevelingendam

Subsidie Biobased Delta 2018

2017

Subsidie Kenniswerf Zeeland/DOK41 2017

Subsidie Wiskerke Onions project restwarmtekoppeling tussen Lamb Weston/Meijer en Wiskerke Onions

Subsidie Lamb Weston/Meijer project restwarmtekoppeling tussen Lamb Weston/Meijer en Wiskerke Onions

2016

Subsidie bodemsanering Hulsterweg 20 Kloosterzande