Actieplan EU Richtlijn omgevingslawaai 2018-2023

26 oktober 2018
|
Publicatie

Gedeputeerde Staten hebben besloten tot het definitief vaststellen van het Actieplan EU Richtlijn Omgevingslawaai 2018-2023.

Publicatie

Het ontwerp actieplan heeft ter inzage gelegen van 22 augustus tot en met 3 oktober 2018. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

Op grond van Europese regelgeving moeten Gedeputeerde Staten een actieplan opstellen voor alle Zeeuwse wegen waar de geluidsgrens van 65 dB(A) wordt overschreden.