Begroting 2021

17 oktober 2020
|
Publicatie

In de begroting geven wij voor 2021 inzicht in de beleidsvoornemens en de daarvoor beschikbare financiële middelen. Tevens geven we inzicht in het financiële meerjarenperspectief.

Voorblad Begroting 2021 Provincie Zeeland

In deze begroting gaan Gedeputeerde Staten in op de vijf grote strategische opgaven waar het afgelopen jaar werk van is gemaakt. Met het opleveren van de Regionale Energie Strategie is, in de opgave energietransitie, een belangrijke stap gezet. Daarvoor in de plaats is in de voorjaarsnota 2020 een nieuwe strategische opgave rondom stikstof ingesteld.

Hieronder vindt u de begrotingen: