Begroting 2021

17 oktober 2020
|
Publicatie

In deze begroting geven wij voor 2021 inzicht in de beleidsvoornemens en de daarvoor beschikbare financiële middelen. Tevens geven we inzicht in het financiële meerjarenperspectief.

Publicatie