Cultuur - Uitvoeringsprogramma 2017

1 december 2016
|
Publicatie

In dit programma zijn de structurele en incidentele activiteiten en acties opgenomen voor het betreffende jaar, inclusief de daarbij behorende middelen. De activiteiten en acties dragen bij aan de doelstellingen, uitgangspunten en bijbehorende voorwaarden van het nieuwe cultuurbeleid.

Publicatie

Het cultuurbeleid richt zich op een toekomstbestendige culturele infrastructuur die in belangrijke mate bijdraagt aan het vestigingsklimaat, de economische bestedingen, de toeristische aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Zeeland. Voor wat betreft dit laatste dient cultuur een bijdrage te leveren aan de Zeeuwse leefomgeving die voldoet aan de maatschappelijke behoeften wonen, werken, persoonlijke ontwikkeling en sociaal contact.

Samen

Het cultuurbeleid wordt samen met externe partners gerealiseerd en sluit aan bij het cultuurbeleid van het Rijk alsmede de daarmee samenhangende (wettelijke) taken voor Provincies.

 Voor iedereen

Het cultuurbeleid is bedoeld voor de Zeeuwse inwoners, de bezoekers én zij die zich hier willen vestigen.

We hebben daarbij specifieke aandacht voor de relatie met Zeeuwse jongeren in aansluiting op de aangenomen motie van Provinciale Staten (van 31 oktober 2014) over de versterking van de stedelijke aantrekkelijkheid van Zeeland.