Economische Agenda 2013-2015: Voor een duurzame economische ontwikkeling van Zeeland

11 december 2012
|
Publicatie

Economische ontwikkeling, groei en innovatie, dat zijn de kernwoorden van het nieuwe economische beleid van de Provincie Zeeland.

Publicatie

De Agenda speelt in op de bij Zeeland passende kansen en zoekt daarbij voortdurend naar de verbinding en synergie met partijen en programma's binnen en buiten Zeeland. De Provincie Zeeland levert, net als de andere betrokkenen, steeds de nodige kennis, kunde, netwerk en middelen. De Agenda wordt ieder jaar geactualiseerd waardoor het altijd mogelijk is in te spelen op de actualiteit. Businesscases kunnen worden toegevoegd maar ook worden afgesloten.