De foodsector is een belangrijke pijler van de Zeeuwse economie. Hoe de sector samenwerkt en wat ze komend jaar gaat doen is verwoord in "Voedselrijk Zeeland, food agenda 2018".

 In de voedselagenda staat welke acties er in 2018 ondernomen gaan worden om problemen het hoofd te bieden en kansen te benutten. Voorbeelden zijn: Agri & Food Centrum Colijnsplaat, Visserijtop Zuidwest Nederland, nieuwe technieken in de fruitsector en de teelt van zeewier.