Ganzen in Zeeland; stand van zaken na drie jaar Zeeuws Ganzenakkoord

30 januari 2019
|
Publicatie

Na drie jaar Zeeuws Ganzenakkoord is de balans opgemaakt. Daarbij is gebruik gemaakt van gegevens van SOVON, BIJ12 en de Faunabeheereenheid Zeeland om dit rapport op te stellen.

Publicatie

In dit rapport is de stand van zaken opgenomen ten aanzien van de schade- en populatieontwikkeling van de in het Zeeuws ganzenakkoord aangewezen soorten.

Bij deze evaluatie zijn als uitgangspunt genomen: het door partijen gesloten Zeeuws Ganzenakkoord, de begrenzing van de ganzenrustgebieden, het Faunabeheerplan Zeeland 2015 t/m 2019, het wettelijk kader (Wet natuurbescherming) en de schaderegeling die wordt uitgevoerd en uitbetaald door BIJ12. In het Zeeuws Ganzenakkoord zijn een aantal doelstellingen opgenomen die bijdragen aan het terugdringen van door ganzen aangerichte schade aan de landbouw door middel van het planmatig reduceren van de populatie(s) overzomerende ganzen tot een acceptabel niveau.