Grondbeleid - nota 2016

1 oktober 2016
|
Publicatie

In deze nota wordt uitleg gegeven over de benodigde omvang van de grondbank die de komende jaren in Zeeland nodig is om alle publieke opgaven te kunnen realiseren.

Publicatie

De provincie Zeeland wil in de komende jaren samen met anderen invulling geven aan de opgaven voor Zeeland. Met de voorjaarsnota 2016 zijn de contouren geschetst voor de opgaven en de investeringsagenda waaraan in de komende jaren wordt gewerkt.

De Zeeuwse opgaven voor de komende jaren zijn:

  • Aantrekkelijk Zeeland
  • Zichtbaar Zeeland
  • Leefbaarheid en Stad
  • Circulaire economie en energie