Investeren in een aantrekkelijk Zeeuws vestigingsklimaat. Zeeland in stroomversnelling 2.0

12 januari 2018
|
Publicatie

In het Regeerakkoord "Vertrouwen in de toekomst" heeft het Rijk middelen gereserveerd voor specifieke kansen en knelpunten in een aantal regio's. Zeeland is één van die regio's: investeringen zijn nodig om ons vestigingsklimaat op peil te houden.

Publicatie

Zeeland kan dat niet alleen: de financiële situatie van de Provincie en een aantal gemeenten is zo krap, dat de ruimte voor overheidsinvesteringen beperkt is. In het aanbod "Investeren in een aantrekkelijk Zeeuws vestigingsklimaat, Zeeland in Stroomversnelling 2.0" schrijft de Provincie hoe ze het vestigingsklimaat wil versterken en wat daarvoor nodig is van het Rijk. Aan de basis van de voorstellen ligt het toekomstbeeld van een Zeeland, waar economie en leefbaarheid op hoog niveau in evenwicht zijn, en waar water en land elkaar versterken. Om dat te realiseren moet geïnvesteerd worden in een samenhangend pakket voor een bestendig en aantrekkelijk vestigingsklimaat voor inwoners en toeristen, werknemers en bedrijven.

Gerelateerd: