Jaarverslag 2019 Commissie bezwaar, beroep en klachten

23 juni 2020
|
Publicatie

Dit verslag gaat over alle bezwaar- en administratief beroepschriften en klachten die door Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten of de commissaris van de Koning zijn afgehandeld in 2019.

Publicatie

Deze verslaglegging biedt de commissie enerzijds de gelegenheid verantwoording af te leggen over de wijze waarop zij aan haar opdracht gestalte heeft gegeven. Anderzijds geeft dit de mogelijkheid de belangrijkste bevindingen nog eens onder de aandacht te brengen. Haar missie hierbij is om, vanuit onafhankelijkheid en haar adviserende rol, recht te doen aan de grieven van de burger en een bijdrage te leveren aan de verdere verbetering van de kwaliteit van provinciale besluiten.

Hieronder vindt u de voorgaande verslagen: