Landschapsuitvoeringsplan voor Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone

1 maart 2013
|
Publicatie

De Zeeuws-Vlaamse Kanaalzone (genoemd naar het kanaal van Gent naar Terneuzen) heeft veel mogelijkheden voor toekomstige ontwikkelingen.

Publicatie

De ruimte die nog volop aanwezig is en de doorlopende uitbreiding van de infrastructuur zorgt voor een optimale bereikbaarheid over land en water. Denk hierbij maar aan de omvangrijke haven en industrie die volop aanwezig is. Beiden hebben echter een grote impact op het landschap en de leefbaarheid. Met de invoering van het Landschapsuitvoeringsplan -  afgekort LUP - wordt gewerkt aan het aanleveren van bouwstenen voor de gebiedsvisie om de kwaliteit van landschap, natuur en de samenhang tussen ruimtelijke en landschappelijke plannen  te versterken en de leefbaarheid te vergroten.

Het Landschapsuitvoeringsplan laat de resultaten zien van een reeks uitgevoerde projecten in 2011 en 2012, die een concrete invulling geven aan de streefbeelden uit het advies van het Kwaliteitsteam Zeeland.

Daarnaast geeft het een globale indicatie van de kosten en de mogelijkheden van financiering van de verschillende uitvoeringsprojecten in 2013 en 2014.