Mobiliteitsplan Zeeland

1 oktober 2016
|
Publicatie

Het Mobiliteitsplan Zeeland bestaat uit de Mobiliteitsvisie 2028, de programma uitwerking verkeer en vervoer 2016 - 2019 alsmede een bijlagenboek.

Publicatie

In het mobiliteitsplan wordt een visie geschetst voor verbetering van de kwaliteit op het gebied van mobiliteit door te werken aan de volgende hoofddoelen:

  • Betrouwbaarheid. Het mobiliteitssysteem moet ervoor zorgen dat je op tijd op je bestemming bent. Of dat goederen op het juiste moment aankomen
  • Bereikbaarheid. Het overbruggen van afstanden moet geen belemmering zijn om maatschappelijk te kunnen participeren.
  • Snelheid. Voor functionele verplaatsingen mag de reistijd niet te lang zijn
  • Veiligheid. We accepteren niet dat er onnodig gewonden en dodelijke verkeersslachtoffers vallen.

Voor de komende jaren is dit uitgewerkt in de programma-uitwerking, waarin actielijnen zijn benoemd om te werken aan:

  • Sterke netwerken op het vlak van de wegeninfrastructuur en het Openbaar Vervoer.
  • Specifieke maatregelen gericht op het economische vestigingsklimaat voor bedrijven.
  • Versterken van de recreatief-toeristische mobiliteit met nadruk op het beleven van Zeeland.
  • Acties gericht op de rol van mobiliteit ter verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid.