Natuurvisie Zeeland 2017 - 2022

1 september 2017
|
Publicatie

De bijzondere Zeeuwse natuur en het typisch Zeeuwse landschap hebben een plaats in de Natuurvisie 2017 - 2022.

Publicatie

In de natuurvisie is op hoofdlijnen bepaald hoe wij invulling geven aan het behoud van biodiversiteit en natuurbelangen verbinden aan economische en maatschappelijke belangen. Het gaat dan om het beschermen, ontwikkelen, beheren, herstellen en verbreden van natuur en landschap.

De natuurvisie is geen product van alleen de Provincie. Bij het opstellen van de natuurvisie hebben we input gevraagd van de andere overheden, belangenorganisaties, burgers en ondernemers. De visie is vastgesteld door Provinciale Staten op 21 april 2017.