Omgevingsplan Zeeland 2012 - 2018 - Beleid voor ruimte, water en natuur

1 november 2012
|
Publicatie

Provincie Zeeland heeft een nieuw beleid voor ruimte, milieu, natuur en water. Op 28 september 2012 hebben Provinciale Staten een nieuw omgevingsplan vastgesteld. Het Omgevingsplan Zeeland 2012 - 2018 is met bijbehorende regels, die zijn opgenomen in de verordening ruimte provincie Zeeland, zes jaar van kracht.

Publicatie

In het nieuwe omgevingsbeleid wordt een nieuwe taakverdeling tussen Rijk, Provincie Zeeland, waterschap en gemeenten geïntroduceerd. In die nieuwe taakverdeling liggen meer taken en verantwoordelijkheden bij de gemeenten en beperkt de Provincie zich tot de kerntaken. Daarbij geeft de Provincie kaders aan en maken de gemeenten afspraken over hoe die kaders in de eigen regio worden ingevuld.

Het nieuwe omgevingsplan bevat eenvoudig en helder beleid. Er zijn onderwerpen en detailregelingen vervallen. De Provincie geeft bijvoorbeeld geen maximale bouwhoogtes meer aan en er zijn geen regels meer opgenomen voor het beschermen van het Nationaal Landschap. Bij compensatie van natuurverlies wordt geen extra kwaliteitstoeslag meer gevraagd. 

  

Hieronder vindt u de voorgaande omgevingsplan(nen):

 zie ook: Verordening ruimte provincie Zeeland