Openbaar Vervoer - Provinciaal beleidsplan Zeeland 2015-2025; Nieuwe Lijnen

21 juni 2013
|
Publicatie

Het busvervoer voor de periode 2015 tot 2025 wordt aanbesteed. Hieraan ligt het beleidsplan Nieuwe Lijnen ten grondslag.

Publicatie

Uitgangspunt bij de aanbesteding is dat het openbaar vervoer aanbod aansluit op de vraag. Dus alleen op die plekken en momenten openbaar vervoer aanbieden waar en wanneer er voldoende mensen gebruik van maken. Er komt een netwerk bestaande uit de trein, het fietsvoetveer en een aantal veel gebruikte buslijnen (kernnet). Aanvullend daarop zijn er op drukke momenten spits- en scholierenlijnen en speelt een toeristennet in op de behoeften van de bezoekers van onze provincie.

Om iedereen een mobiliteitsgarantie te bieden komt er een flexnet, dat wordt ondergebracht bij het gemeentelijke WMO-vervoer.

In het beleidsplan treft u een nadere toelichting aan op communicatie en marketing, toegankelijkheid, sociale veiligheid, emissienormen, tarieven en de aanbesteding.