Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020

22 december 2016
|
Publicatie

Cultuur is datgene wat mensen bindt en onderscheidt. Het creëert samenhang, diversiteit en dynamiek. Cultuur is een kernwaarde bij de bepaling en beleving van de Zeeuwse identiteit. Tegelijkertijd is de kracht van cultuur dat zij in belangrijke mate bijdraagt aan het vestigingsklimaat, de economische bestedingen, de toeristische aantrekkingskracht en de leefbaarheid van Zeeland.

Publicatie

In ons coalitieakkoord 'Krachten bundelen-perspectief voor Zeeland' geven wij aan uit te gaan van de identiteit, kracht en kwaliteiten van onze provincie als sterk onderdeel van een dynamisch Vlaams-Nederlands Deltagebied. Dat wat ons anders maakt, is tegelijk ook onze kracht en onze leidraad richting een duurzame toekomst. Dat anders zijn zit in de combinatie van ligging, (eilanden)structuur, economie en cultuur en de mensen die er leven.

Bij de verdere ontwikkeling van Zeeland staat de mens centraal in zijn behoeften aan wonen, werken, persoonlijke ontwikkeling, ontspanning en sociaal contact. Daarbij koesteren we de Zeeuwse cultuur. Die vormt altijd de context waarbinnen we de verdere ontwikkeling vorm geven en waaraan Zeeland mede zijn kracht ontleent. Vanuit deze visie draagt cultuur zoveel mogelijk bij aan de steeds wisselende maatschappelijke opgaven in onze provincie.

Bij ons provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 gaan wij uit van een samenhangend geheel dat wij de Zeeuwse culturele infrastructuur noemen. Wij verstaan hieronder het geheel aan voorzieningen, activiteiten, monumenten, cultuurhistorische elementen in het landschap en organisaties die samen het Zeeuws cultureel aanbod verzorgen/vormen en dat voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk is.