Provincie Zeeland Sociaal jaarverslag 2021

24 maart 2022
|
Publicatie

Elk jaar maken we het sociaal jaarverslag. We blikken daarin terug op het afgelopen jaar, laten zien wat we als organisatie doen en hoe we werken.

Zeeuwse vlag wapperend op het Abdijplein

In ons sociaal jaarverslag van 2021 leest u naast cijfers, vooral ook de verhalen achter deze cijfers. Verhalen en ervaringen van provinciemedewerkers die met liefde voor Zeeland werken. Zo leest u over Edwin die bij de Nautische Centrale Vlissingen werkt. Hij bedient met zijn collega’s 24 uur per dag onze bruggen en sluizen. Over Berbel die werkt aan vernieuwing in de cultuursector. Over Gido en Peter die de ontwikkeling meemaakten van papier naar digitaal werken en hun (druk)werk zagen veranderen. Of over Frans en Iris, die samen met elf medewerkers de nieuwe ondernemingsraad vormen.

Ook kunt u lezen wat er in 2021 gebeurde op het gebied van arbeidsverhoudingen en –omstandigheden. En het in onze organisatie gevoerde sociale beleid komt aan de orde.

U leest het in ons sociaal jaarverslag 2021 dat Gedeputeerde Staten op 22 maart 2022 vaststelde.