Risicokaart Zeeland; bestuurlijke jaarrapportage 2012-2013

1 mei 2013
|
Publicatie

De Risicokaart is bedoeld om burgers informatie te verstrekken over risico's in hun leefomgeving en om iedereen te laten nadenken over hoe we de veiligheid in onze leefomgeving kunnen vergroten.

Publicatie

Deze bestuurlijke jaarrapportage dient  inzicht te geven in alle activiteiten rondom de Risicokaart en om een indicatie te geven van de veronderstelde kwaliteit van de gegevens.
De rapportage wordt jaarlijks opgesteld door GS en gezonden aan alle Zeeuwse colleges van B&W en de Veiligheidsregio Zeeland.

Uit de rapportage blijkt onder meer dat de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van de Risicokaart Zeeland zijn verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Toch blijft structurele actualisatie van gegevens een aandachtspunt. De geografische kaart moet een actueel overzicht bieden  van de risico's in de Veiligheidsregio Zeeland.  Dat is belangrijk voor het gebruik van de gegevens bij bijvoorbeeld rampenbestrijding, ruimtelijke ordening en milieu.

Gegevens uit een afgeschermde professionele versie van de risicokaart worden hiervoor steeds vaker gebruikt. Zo zijn ze een belangrijke basis voor het Regionale Risicoprofiel en worden ze gebruikt voor de Digitale Bereikbaarheidskaart van de brandweer. 

Actualiteit van gegevens

Hoewel al veel goed gaat, moet er nog wel wat gebeuren. Uit de jaarrapportage blijkt dat nu nog niet alle gegevens volledig actueel zijn.  Dat is wel nuttig en noodzakelijk bij de bestrijding van rampen.  In hoeverre gemeenten en provincie hun gegevens controleren en  actualiseren, staat vermeld in de bestuurlijke jaarrapportage Risicokaart. Om aandacht te vragen voor de actualiteit van de gegevens zendt het college van GS  de rapportage elk jaar naar het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zeeland en naar de afzonderlijke colleges van B&W.

Herkomst van gegevens

In de Risicokaart zijn onder andere gegevens verwerkt over bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, over overige ramptypen en van kwetsbare objecten als tunnels, vliegvelden en spoorwegen. De verplichting tot het actueel houden van de gegevens is sinds begin 2008 bij wet geregeld en sinds oktober 2010 ook verankerd in de Wet Veiligheidsregio's. De gegevens worden verzameld door de betreffende verantwoordelijke  overheden.