Stedelijke vernieuwing - geld speelt een rol

1 november 2012
|
Publicatie

De afgelopen jaren heeft de Provincie Zeeland veel geld geïnvesteerd in stedelijke vernieuwing. De Rijksoverheid heeft hiervoor een bedrag van € 77,5 miljoen  beschikbaar gesteld middels het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV). Het investeringsbudget is onderdeel van de Wet stedelijke vernieuwing 2011-2015. Dit bedrag heeft de Provincie Zeeland verdeeld over de gemeentelijke programma's en projecten. Inmiddels zijn veel van deze projecten gerealiseerd. Er zijn nog enkele projecten in voorbereidings- of uitvoeringsfase.

Publicatie

In het boek Stedelijke Vernieuwing vindt u een aantal aansprekende projecten die de afgelopen jaren in Zeeland zijn gerealiseerd. Het boek dient deels ook ter verantwoording, om te laten zien wat de investeringen hebben opgeleverd. In elke gemeente in Zeeland zijn bedragen geïnvesteerd. Dit varieert van € 900.000 in de gemeente Noord-Beveland tot ruim € 18 miljoen in de gemeente Vlissingen. 

De Wet stedelijke vernieuwing is per 1 januari 2011 ingetrokken. Dit betekent dat er de komende jaren geen budget beschikbaar wordt gesteld voor stedelijke vernieuwing. De tot 2015 toegezegde gelden blijven wel beschikbaar. Tot die tijd moeten nog veel projecten afgemaakt worden. Het vraagt de komende jaren veel creativiteit en inzet van de betrokken partijen om dit ook na 2015 voort te zetten. De in het boek beschreven voorbeelden maken in ieder geval zichtbaar wat het nut en de noodzaak is van geldelijke steun van de overheid bij vernieuwingsactiviteiten in de Zeeuwse steden en dorpen.