Visserij op Zeeuwse grond; 5 jaar Blauwe Revolutie

1 augustus 2012
|
Publicatie

De laatste stand van zaken over de aquacultuur in Zeeland is verwoord en in beeld gebracht in het boek Visserij op Zeeuwse grond - 5 jaar Blauwe Revolutie.

Publicatie

Zeeland kenmerkt zich door zon, wind, water en groene grondstoffen. Deze elementen bieden kansen voor hernieuwbare energie, maar ook voor schone, conventionele energie, door de aanwezigheid van koelwater, goede toegang vanuit zee voor aanlevering van grondstoffen en het aanwezige transportnetwerk. In deze kadernotitie wordt het onderwerp energie (conventioneel, nucleair en hernieuwbaar), op integrale wijze benaderd vanuit de economische perspectieven van het transitieproces. Daarom sluit deze kadernotitie nauw aan op de Economische agenda, zowel met betrekking tot de doelen als de werkwijze met business cases.

De kernvraag voor deze kadernotitie is:
'Hoe versterken we de energiesector in Zeeland op een manier die voor de Zeeuwse economie de beste kansen biedt en tegelijk de transactie naar een koolstofarme economie faciliteert. De rol die de Provincie Zeeland daarbij het beste past is direct daaraan gekoppeld.'