Zeeuwse Kustvisie - Samen sterk voor de Zeeuwse Kust 26-06-2017

1 oktober 2017
|
Publicatie

In de Zeeuwse Kustvisie is vastgelegd hoe we omgaan met de ontwikkeling, bescherming en versterking van de Zeeuwse kust.

Publicatie

Werken aan een veilig Zeeland met mooie stranden, waarin de natuur wordt beschermd en kan worden beleefd, en de recreatiesector zich blijft verbeteren en vernieuwen. Dát zijn de opgaven die centraal staan in de Zeeuwse Kustvisie, 'Samen sterk voor de Zeeuwse kust!'. De Kustvisie is een samenwerking tussen de Zeeuwse Noordzeekustgemeenten, natuur- en milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, Rijkswaterstaat Zee & Delta, Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland.

Met de Kustvisie geven de samenwerkende partners in Zeeland uitvoering aan de afspraak die de Nederlandse kustprovincies eerder in het zogenoemde Kustpact maakten met minister Schultz (I&M). Daarin werd namelijk afgesproken dat iedere Nederlandse kustprovincie een kustvisie zou opstellen.