In verkeersbesluiten staan regels voor weggebruikers. Bijvoorbeeld de maximumsnelheid op een weg of een parkeerverbod. Gedeputeerde Staten (GS) nemen verkeersbesluiten voor de provinciale wegen. U kunt aan GS vragen om een verkeersbesluit te nemen. Verkeersbesluiten worden bekend gemaakt in de Staatscourant op overheid.nl

Binnen zes weken na het bekendmaken in de Staatscourant kan bezwaar worden gemaakt bij GS. Hoe u bezwaar maakt, staat ook in het besluit.

Voorwaarden

U kunt een verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit indienen als dat aan één of meer van de volgende voorwaarden voldoet:

  • De veiligheid op de weg wordt vergroot
  • Weggebruikers en passagiers worden beschermd
  • De weg daarmee in stand wordt gehouden en de bruikbaarheid gewaarborgd
  • De vrijheid van verkeer wordt gewaarborgd
  • Overlast, hinder of schade door het verkeer wordt voorkomen of beperkt
  • Aantasting door het verkeer van het karakter of de functie van bepaalde objecten of gebieden wordt voorkomen of beperkt

Het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit moet u indienen bij de beheerder van de weg. Voor wegen die in het beheer zijn van de Provincie is dat Gedeputeerde Staten. De hieronder genoemde verkeersbesluiten zijn een kopie van de officiële bekendmakingen in de Staatscourant.

Overzicht verkeersbesluiten

 

Pagina's