Verkeersbesluiten

In verkeersbesluiten staan regels voor weggebruikers. Bijvoorbeeld de maximumsnelheid of een parkeerverbod. Gedeputeerde Staten nemen verkeersbesluiten voor provinciale wegen. U kunt aan Gedeputeerde Staten vragen om een verkeersbesluit te nemen. Verkeersbesluiten worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad op www.overheid.nl.

 

Kantonnier aan het meten

Binnen 6 weken na de publicatie in het Provinciaal Blad kan bezwaar worden gemaakt bij Gedeputeerde Staten. Hoe u bezwaar maakt staat ook in het besluit.

Het verzoek tot het nemen van een verkeersbesluit moet u indienen bij de beheerder van de weg. Voor wegen die in het beheer zijn van de Provincie is dat Gedeputeerde Staten.

Voorwaarden

U kunt een verzoek indienen als aan 1 of meer van de volgende voorwaarden is voldaan:

Het nemen van het verkeersbesluit is nodig voor:

  • de veiligheid op de weg;
  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;
  • het in stand houden van de weg en het garanderen van de bruikbaarheid daarvan;
  • het garanderen van de vrijheid van het verkeer;
  • het voorkomen of beperken van overlast, hinder of schade door het verkeer;
  • het voorkomen of beperken van aantasting van het karakter of de functie van bepaalde objecten of gebieden door het verkeer.