Wet natuurbescherming overzicht reguliere besluiten 1 januari t/m 30 juni 2018

Overzicht Besluiten reguliere procedure

Besluiten die wij nemen via de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) worden op gepubliceerd op de pagina Provinciaal blad en bekendmakingen. Besluiten die wij genomen hebben via de Reguliere procedure tussen 1 januari en 30 juni 2018 worden hieronder vermeld.

Overzicht Besluiten reguliere procedure

Besluiten die wij nemen via de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) worden op gepubliceerd op de pagina Provinciaal blad en bekendmakingen. Besluiten die wij genomen hebben via de Reguliere procedure tussen 1 januari en 30 juni 2018 worden hieronder vermeld.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000113

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 juni 2018 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Roompot Marina Yacht Service voor het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerkzaamheden in de haventoegang van de Sophiahaven in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000086

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 juni 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Jan Vette B.V. voor het verwerken van geïmporteerde schelpdieren nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

WIJZIGING ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000074

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 8 juni 2018 de ontheffing van 19 april 2018 op grond van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming voor het doden van brandganzen met het geweer van 1 mei 2018 tot en met 15 september 2018 op een perceel gelegen aan de Rijksweg en Mosselweg in de gemeente Tholen hebben gewijzigd, zodat deze tevens gebruikt mag worden op een aangrenzend perceel.

WIJZIGING Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000070

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 7 juni 2018 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming de vergunning aan North Sea Port voor het verspreiden van baggerspecie in verspreidingsvak W14_alt2 ter plaatse van Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe hebben gewijzigd, zodat deze verlengd van kracht tot van 23 april tot 31 december 2018.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000093

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 4 juni 2018 in het kader van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend voor het doden van Ree met geweer ter plaatse van een perceel druiven gelegen aan de Nieuweweg te Dreischor in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000088

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 22 mei 2018 in het kader van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan RaasFruit B.V. voor het vangen van kauwen met behulp van vangkooien ter voorkoming van schade aan fruitboomgaarden op percelen aan de Vroonhoek en de Heinkenszandseweg in de gemeente Borsele.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000087

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 22 mei 2018 in het kader van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Maatschap A.F.A.M. Rijk en E.M. J. van 't Westende voor het vangen van kauwen met behulp van vangkooien ter voorkoming van schade aan fruitboomgaarden op percelen aan de Kraayertsedijk in de gemeente Borsele.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000079

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 2 mei 2018 in het kader van artikel 3.8 ontheffing hebben verleend aan Ravago voor het vernielen van vaste rustplaatsen en opzettelijk verstoren van de Ruige dwergvleermuis op het Dow terrein in de gemeente Terneuzen.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000180

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 18 april 2018 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan WildWier voor het beroepsmatig knippen van zeewier ter plaatse van de Natura 2000-gebieden Oosterschelde, Veerse meer en Voordelta.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000061

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 18 april 2018 in het kader van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend voor het doden van het Ree met geweer ter plaatse van een perceel tulpen aan de Riet- en Wulfsdijkweg in de gemeente Hulst

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000070

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 20 april 2018 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan North Sea Port voor het verspreiden van baggerspecie in verspreidingsvak W14_alt2 ter plaatse van Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe tussen 23 april en 1 september 2018.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000075

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 20 april 2018 in het kader van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend voor het doden van brandganzen met het geweer van 1 mei 2018 tot en met 1 september 2018 op een perceel gelegen aan de Rijksweg en Zuidweg in de gemeente Tholen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000074

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 20 april 2018 in het kader van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend voor het doden van brandganzen met het geweer van 1 mei 2018 tot en met 15 september 2018 op een perceel gelegen aan de Rijksweg en Mosselweg in de gemeente Tholen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000047

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 9 april 2018 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en voor het vernielen of beschadigen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van gewone dwergvleermuis. Deze activiteiten vinden plaats tijdens het slopen van vier woningen (nummers 8, 16-20) aan de Burgemeester Wautersstraat te Sas van Gent in de gemeente Terneuzen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000050

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 9 april 2018 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk verstoren van ruige dwergvleermuis en voor het vernielen of beschadigen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van ruige dwergvleermuis. Deze activiteiten vinden plaats tijdens het slopen van vier woningen (nummers 20-26, even) aan de Reijnaertstraat in Nieuw-Namen in de gemeente Hulst.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000038

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 9 april in het kader van artikel 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren van Gierzwaluw en huismus. Tevens wordt deze ontheffing verleend voor het verstoren van gewone dwergvleermuis en voor het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van gewone dwergvleermuis. Deze activiteiten vinden plaats tijdens de gefaseerde sloop achttien woningen (nummers 20, 24-42 even, 23-33 oneven en 43) aan de Van Peurssensstraat in Aardenburg, gemeente Sluis.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000049

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 april 2018 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en voor het vernielen of beschadigen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van gewone dwergvleermuis. Deze activiteiten vinden plaats tijdens het slopen van tien woningen (nummers 1-19, oneven) aan de Beatrixstraat te Kloosterzande in de gemeente Hulst.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000048

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 april 2018 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en voor het vernietigen of beschadigen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van gewone dwergvleermuis. Deze activiteiten vinden plaats tijdens het slopen van veertien woningen (nummers 13-39, oneven) aan de Puttingstraat te Sint Jansteen in de gemeente Hulst.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000034

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 april 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan de Vereniging van Importeurs van Schelpdieren voor het verwateren van geïmporteerde schelpdieren uit ‘ecologische verwante gebieden’, zoals Ierse, Engelse en Franse deelgebieden, nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000043

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 4 april 2018 op grond van artikel 3.1 tweede lid van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen om nesten, rustplaatsen en eieren van de huismus opzettelijk te vernielen of weg te nemen en om gewone dwergvleermuizen opzettelijk te verstoren en om voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis te beschadigen of te vernielen bij het slopen van ca. 100 woningen in de wijk Noordwesthoek te Breskens.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000154

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 28 maart 2018 op grond van artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Stichting Monumenten Bezit voor het beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger ter plaatse van de grote kerk Veere.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000032

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 20 maart 2018 het kader van artikel 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren van huismus. Tevens wordt deze ontheffing verleend voor het verstoren en voor het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van gewone dwergvleermuis. Deze activiteiten vinden plaats tijdens de sloop van vier woningen (nummers 18 t/m 24) aan het Vermeerplein in Clinge.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000033

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 13 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Roem van Yerseke B.V. voor het verwerken van geïmporteerde schelpdieren nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000030

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 13 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Mosselhandel Tritton B.V. voor het verwerken van geïmporteerde schelpdieren nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

WIJZIGING Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000193

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 7 maart 2018 op grond van artikel 5.4, eerste lid van de Wet natuurbescherming de vergunning hebben gewijzigd die is verleend op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Koninklijke Prins & Dingemanse.

WIJZIGING Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000194

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 7 maart 2018 op grond van artikel 5.4, eerste lid van de Wet natuurbescherming de vergunning hebben gewijzigd die is verleend op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Krijn Verwijs Yerseke.

WIJZIGING Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000195

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 7 maart 2018 op grond van artikel 5.4, eerste lid van de Wet natuurbescherming de vergunning hebben gewijzigd die is verleend op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Viviers Le Petit Pêcheur.

WIJZIGING Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000209

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 7 maart 2018 op grond van artikel 5.4, eerste lid van de Wet natuurbescherming de vergunning hebben gewijzigd die is verleend op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Lenger Seafoods Yerseke.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000031
Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 maart 2018 in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming, vergunning hebben verleend voor de aanleg van een zwembad in een bestaande tuin aan de Duinvlietweg 10 te Oostkapelle, aangrenzend aan het Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000001

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 maart 2018 in het kader van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Limagrain Nederland B.V. voor het vangen en doden van zwarte kraai en kauw met behulp van vangkooi en kastval, en voor het opzettelijk doden en storen van holenduif met behulp van het geweer, voor het vernielen, beschadigen en wegnemen van nesten van de holenduif, en voor het vervoeren van holenduiven ter plaatse van diverse percelen in de Fredericapolder, Zimmermanpolder, Reigersbergpolder, Annamariapolder, Bathpolder en Völkerpolder in de gemeente Reimerswaal.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000015

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 maart 2018 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan de gemeente Goes voor het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van gewone dwergvleermuis tijdens het slopen van het oude scoutinggebouw op sectie AB van het perceel 1073.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000209

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Lenger Seafoods Yerseke B.V. voor het verwerken van geïmporteerde oesters nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000195

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Viviers Le Petit Pêcheur voor het verwerken van geïmporteerde oesters nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000194

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Krijn Verwijs Yerseke B.V. voor het verwerken van geïmporteerde oesters nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000193

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Koninklijke Prins & Dingemanse B.V. voor het verwerken van geïmporteerde oesters nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000182

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 1 maart 2018 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Vereniging van Importeurs van Schelpdieren voor verwateren van geïmporteerde oesters in de Oesterputten nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000017

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 27 februari 2018 in het kader van artikel 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren van de Huismus. Tevens wordt deze ontheffing verleend voor het verstoren en voor het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de Gewone dwergvleermuis. Deze activiteiten vinden plaats tijdens de gefaseerde sloop van 52 woningen in de Oranjebuurt te Axel in de gemeente Terneuzen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000008

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 27 februari 2018 in het kader van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend voor het doden van knobbelzwanen met het geweer ter plaatse van enkele percelen aan de Hogeweg op Sint Philipsland en enkele percelen aan de Broekseweg op Tholen in de gemeente Tholen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000016

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 21 februari 2018 in het kader van artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk verstoren en vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de Gewone dwergvleermuis tijdens de sloop van 6 woningen aan de Koningin Julianastraat 22 t/m 32 (even nummers), te Schoondijke, in de gemeente Sluis.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000019

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 21 februari 2018 in het kader van artikel 3.1 en artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren van de Huismus en voor het opzettelijk verstoren en het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van de Gewone dwergvleermuis tijdens de sloop van 10 woningen aan de Lindenlaan, betreffende de nummers 5 t/m 23 (oneven nummers), te Westdorpe, in de gemeente Terneuzen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000206

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 16 februari 2018 in het kader van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan AM Zeeland B.V. voor het doden van veldspitsmuizen en voor het beschadigen en vernielen van vaste voortplantings- en verblijfplaatsen van veldspitsmuizen in verband met het bouwen van fasen 4b, 5 en 6 van de woonwijk Othene ter plaatse van de gemeente Terneuzen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000007

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 13 februari 2018 in het kader van artikel 3.1 en 3.5 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Aannemersbedrijf Van der Poel voor het opzettelijk te vernielen van nesten, rustplaatsen en eieren van gierzwaluw en huismus, en voor het vernielen van voortplantingsplaatsen en rustplaatsen van gewone dwergvleermuis tijdens de sloop van fase 3 van het project Lievenspolder in Terneuzen.

Vergunning aan Sportvisserij Zuidwest-Nederland met kenmerk ZK17000168

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 13 februari 2018 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Sportvisserij Zuidwest-Nederland voor het handmatig spitten van zeeaas op de slikken ten westen van Sint Annaland in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000003

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 januari 2018 op grond van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming een ontheffing hebben verleend voor het doden van Ree met behulp van geweer ter plaatse van een perceel aan de Veerdijk te Zonnemaire.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000190

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 24 januari 2018 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting Het Zeeuwse Landschap voor het plaatsen en gebruiken van een fotohut in de Achterplas van de eendenkooi in de Anna-Jacobapolder on Sint-Philipsland. De eendenkooi maakt deel uit van Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000191

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 23 januari 2018 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting Het Zeeuwse Landschap voor plaatsen en gebruiken van een fotohut in de Driehoek nabij Natura 2000-gebied Yerseke en Kapelse Moer.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000167

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 15 januari 2018 op grond van artikel 5.4, eerste lid van de Wet natuurbescherming de ontheffing hebben gewijzigd die is verleend op 12 december 2017 in het kader van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming ontheffing voor het doden van ree met behulp van het geweer ter plaatse van een perceel aan de Langeweg 55 te Sint Philipsland.