Wet natuurbescherming overzicht reguliere besluiten 1 januari t/m 31 augustus 2017

Overzicht Besluiten reguliere procedure

Besluiten die wij nemen via de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) worden op gepubliceerd op de pagina Provinciaal blad en bekendmakingen. Besluiten die wij genomen hebben via de Reguliere procedure tussen 1 januari en 31 augustus 2017 worden hieronder vermeld.

Overzicht Besluiten reguliere procedure

Besluiten die wij nemen via de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) worden op gepubliceerd op de pagina Provinciaal blad en bekendmakingen. Besluiten die wij genomen hebben via de Reguliere procedure tussen 1 januari en 31 augustus 2017 worden hieronder vermeld.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Erik van den Bos Architect B.V. voor het uitbreiden van Camping Zonnedorp met 6 vakantiewoningen, de aanleg van een buitenspeelplaats en een parkeerterrein (en het gebruik daarvan) op de locatie Korte Moermondsweg 5 te Renesse.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 19 augustus 2020 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming aan Erik van den Bos Architect B.V. De vergunning is verleend voor het uitbreiden van Camping Zonnedorp met 6 vakantiewoningen, de aanleg van een buitenspeelplaats en een parkeerterrein (en het gebruik daarvan) op de locatie Korte Moermondsweg 5 te Renesse, in de nabijheid van Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000061 / 20025457.

Ontheffing aan Zeeland Refinery met kenmerk FF.16.027

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 6 op grond van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Zeeland Refinery NV voor het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen of vernielen van eieren van zilvermeeuw en kleine mantelmeeuw op het terrein van Zeeland Refinery NV in gemeente Borssele.

Vergunning aan Mosselhangcultuur Landa B.V. met kenmerk NB.16.059

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 6 op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Mosselhangcultuur Landa B.V. voor het aanleggen van een zeewierkweekinstallatie en het jaarrond kweken en oogsten van verschillende zeewieren op de huidige hangcultuurlocatie Bergsediepsluis in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Ontheffing aan WBE De Gouwe met kenmerk ZK17000036

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 10 op grond van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Wildbeheereenheid De Gouwe voor het doden van reeën met behulp van een geweer ter voorkoming van ernstige schade aan gewassen aan de Hageweg te Bruinisse.

Ontheffing aan Limagrain Nederland B.V. met kenmerk ZK17000033

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 11 op grond van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Limagrain Nederland B.V. voor het doden van Holenduiven met behulp van het geweer ter voorkoming van ernstige schade aan diverse gewassen op diverse percelen in de gemeente Reimerswaal.

Ontheffing aan WBE De Gouwe met kenmerk ZK17000042

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 10 op grond van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Wildbeheereenheid De Gouwe voor het doden van reeën met behulp van een geweer ter voorkoming van ernstige schade aan gewassen aan de Verloren Kostweg te Bruinisse.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000046

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 11 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Mts De Schorrebloem, Elenbaas Zeegroenten BV en VPG Zeegroenten voor beroepsmatig zeegroenten snijden op de Plaat van Walsoorden, gelegen in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000061

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 11 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan J.P. Poleij Zeegroenten V.O.F. en Maatschap Quaack voor beroepsmatig zeegroenten snijden op diverse locaties in de Westerschelde, gelegen in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000037

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 12 op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan De Zeeuwse Zeewierhandel voor het handmatig en machinaal oogsten van zeewier in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000009

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 12 op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting Het Zeeuwse Landschap voor het organiseren en uitvoeren van Kajakken in Het Verdronken Land van Saeftinghe. Dit gebied maakt onderdeel uit van Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Ontheffing aan Maatschap Flikweert met kenmerk ZK17000059

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 12 op grond van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Maatschap Flikweert voor het doden van reeën met behulp van een geweer ter voorkoming van ernstige schade aan gewassen aan het Laurensweegje te Oosterland.

Vergunning aan Stichting Theaterproductiehuis met kenmerk ZK17000060

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 10 april 2017 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting Theaterproductiehuis Zeelandia voor het laten plaatsvinden van een theatervoorstelling op het strandje bij de Oesterdam ter plaatse van Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Ontheffing aan Limagrain Nederland B.V. met kenmerk ZK17000058

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 30 maart 2017 op grond van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Limagrain Nederland B.V. voor het vangen en doden van kauwen en zwarte kraaien met behulp van een vangkooi ter voorkoming van ernstige schade aan diverse gewassen op diverse percelen in de gemeente Reimerswaal.

Vergunning aan Visserijbedrijf Aertssen - de Visser met kenmerk ZK17000038

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 13 april 2017 op grond van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Visserijbedrijf Aertssen-de Visser voor het met schietfuiken, korven, kubben en staand want vissen op kreeften, paling, sepia, strandkrabben, bot, schol en zeebaars in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning aan Rijkswaterstaat Zee en Delta met kenmerk ZK17000072

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 8 mei 2017 op grond van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Rijkswaterstaat Zee en Delta voor het aanvullen met granulair materiaal van drie in 2014 bestorte vooroevers in de Westerschelde, bij Borsele, Ellewoutsdijk en Breskens.

Vergunning aan Wubben Chan architecten B.V. met kenmerk ZK17000052

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 9 mei 2017 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Wubben Chan architecten B.V. voor het laten uitvoeren van werkzaamheden behorende bij de herontwikkeling van een vakantiewoning nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000099

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 16 juni 2017 op grond van artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan A.J. Buijck voor het doden van Brandganzen met behulp van een geweer ter voorkoming van belangrijke schade aan cichorei te Sint Philipsland.

Vergunning aan Rijkswaterstaat Zee en Delta met kenmerk ZK170000100

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 22 juni 2017 van 2017 op grond van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Rijkswaterstaat Zee en Delta voor het aanvullen met granulair materiaal van de in 2014 bestorte vooroever in de Westerschelde, bij Hoedekenskerke.

Vergunning aan Enduris B.V. met het kenmerk ZK17000106/ 17014651

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 29 van 2017 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Enduris B.V. voor het verwijderen van twee olie gevulde 50 kV kabels in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Vergunning aan Watersportvereniging Saeftinghe met het kenmerk ZK17000106/ 17014651

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 30 van 2017 in het kader van artikel 2.7 tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Watersportvereniging Saeftinghe voor het houden van de Saeftinghe-run op 20 augustus 2017 in het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe.

Ontheffing aan Rentokil pest control met kenmerk ZK17000133

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 29 augustus 2017 ontheffing hebben verleend aan Rentokil pest control van het verbod in artikel 3.24 van de Wet natuurbescherming om gebruik te mogen maken van lijmplaten voor het vangen van bruine rat, zwarte rat en huismuis in de periode van 16 augustus 2017 tot 15 november 2017 in de gebouwen op het fabrieksterrein van Cargill B.V. (Nijverheidsstraat 1, 4551 LA) te Sas van Gent in de gemeente Terneuzen.

Ontheffing aan Stichting Milieu Educatie Centrum de Bevelanden met kenmerk ZK17000103

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 29 augustus 2017 in het kader van artikel 3.2, zesde lid van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Stichting Milieu Educatie Centrum De Bevelanden voor het in bezit hebben van eieren van diverse vogelsoorten voor educatieve doeleinden.