Wet natuurbescherming overzicht reguliere besluiten 1 september t/m 31 december 2017

Overzicht Besluiten reguliere procedure

Besluiten die wij nemen via de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) worden op gepubliceerd op de pagina Provinciaal blad en bekendmakingen. Besluiten die wij genomen hebben via de Reguliere procedure tussen 1 september en 31 december 2017 worden hieronder vermeld.

Overzicht Besluiten reguliere procedure

Besluiten die wij nemen via de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV) worden op gepubliceerd op de pagina Provinciaal blad en bekendmakingen. Besluiten die wij genomen hebben via de Reguliere procedure tussen 1 september en 31 december 2017 worden hieronder vermeld.

Vergunning aan Veiligheidsregio Zeeland met kenmerk ZK17000127

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 8 september 2017 in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Veiligheidsregio Zeeland voor het laten plaatsvinden van een (natuur)brandblusoefening ter plaatse van Kop van Schouwen op 15 september 2017.

Vergunning aan ORR 785 B.V. (Rib Rally 2017) met kenmerk ZK17000130

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 11 september 2017 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan ORR 785 B.V. voor het laten plaatsvinden van het evenement Rib Rally 2017 in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Ontheffing aan Stichting Vogel- en Zoogdieropvang met kenmerk ZK17000092

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 september 2017 in het kader van artikel 3.1 eerste lid, 3.2 zesde lid, 3.5 eerste lid, 3.6 tweede lid en 3.10 eerste lid 1 onder a van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland voor het opvangen van gewonde, zieke of verweesde dieren, eventueel doden, en uitzetten wanneer de dieren beter zijn in de provincie Zeeland.

Vergunning aan InPRoAd B.V. met kenmerk ZK17000107

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 september 2017 op grond van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan InProAd B.V. voor het handmatig vernieuwen van een recreatiewoning aan de Strandweg te Burgh-Haamstede in Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.

Ontheffing aan Windpark Noord-Beveland B.V. met kenmerk ZK17000141

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 29 september 2017 in het kader van artikel 3.1, eerste lid en 3.5, eerste lid van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Windpark Noord-Beveland B.V. voor het verwijderen van vijf windmolens en het plaatsen en exploiteren van vier hogere windmolens ter plaatse van de Jacoba Rippolder in de gemeente Noord-Beveland.

Ontheffing aan Ravago Logistic Terneuzen B.V. met kenmerk ZK17000157

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 10 oktober 2017 in het kader van artikel 3.10 en 3.34 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend aan Ravago Logistic Terneuzen B.V. voor het vangen van de veldspitsmuis op bedrijventerrein Dow te Terneuzen, het uitzetten van de veldspitsmuis in natuurgebied Braakman-Noord, en het vernietigen van leefgebied op de vanglocatie.

Vergunning aan Sportvisserij Zuidwest-Nederland met kenmerk ZK17000168

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 26 oktober 2017 in het kader van artikel 2.7 tweede lid, van de Wet natuurbescherming de vergunning hebben verlengd aan Sportvisserij Zuidwest Nederland voor het handmatig spitten van zeeaas bij Sint Annaland in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning aan Stichting Dorpsraad Hoofdplaat met kenmerk ZK17000143

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 november 2017 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting Dorpsraad Hoofdplaat voor het ophogen met zand van een buitendijks strandje nabij Hoofdplaat in de gemeente Sluis in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Vergunning aan Stichting Het Zeeuwse Landschap met kenmerk ZK17000152

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 22 november 2017 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting Het Zeeuwse Landschap voor het plaatsen van een vogelkijkhut in de Zuidwesthoek van de Bruintjeskreek. Dit gebied maakt onderdeel uit van het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning aan Stichting d’Onte met kenmerk ZK17000184

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 6 december 2017 in het kader van artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Stichting d'Onte voor het winnen en in gelijke hoeveelheid terugstorten van zand in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Vergunning aan Sovon Vogelonderzoek Nederland met kenmerk ZK17000170

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 11 december 2017 in het kader van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Sovon Vogelonderzoek Nederland voor het vangen, (kleur)ringen, meten, wegen, bloedprikken en staartpen-trekken van Scholeksters in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Vergunning Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000135

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij op 8 december 2017 op grond van artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming vergunning hebben verleend aan Dow Benelux B.V., Trinseo Netherlands B.V. en Blue Cube Netherlands B.V. voor het continueren van de bestaande, in kader van de Natuurbeschermingswet 1998 eerder vergunde activiteiten binnen de gezamenlijke inrichting.
De inrichting is gelegen aan de Herbert H. Dowweg 5 te Hoek in de nabijheid van het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Ontheffing Wet natuurbescherming met kenmerk ZK17000167

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 12 december 2017 in het kader van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming ontheffing hebben verleend voor het doden van ree met behulp van het geweer ter plaatse van een perceel aan de Langeweg 55 te Sint Philipsland.