Wet natuurbescherming overzicht reguliere besluiten 2021

Wet natuurbescherming aan B.V. Cultuur Maatschappij "Loverendale" voor het ’s nachts doden van damhert met behulp van kunstlicht aan de Munnikweg te Oostkapelle.

van Zeeland maken bekend dat zij op 22 december 2021 ontheffing hebben verleend van de verboden van artikel 3.10 lid 1, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb), artikel 3.16, lid 1 en artikel 3.26 lid 3 natuurbescherming voor het ’s nachts doden van damhert met behulp van geweer en kunstlicht op één perceel aan de Munnikweg te Oostkapelle. Het kenmerk van deze ontheffing is: 105272.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Middelburg voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van een kraamverblijfplaats, een zomerverblijfplaats en een zomer/paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aan de Braakmanstraat 11 te Middelburg.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 17 december 2021 ontheffing hebben verleend van de verboden van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van een kraamverblijfplaats, een zomerverblijfplaats en een zomer/paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis tijdens sloopwerkzaamheden aan de Braakmanstraat 11 te Middelburg. Het kenmerk van deze ontheffing is 101158.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Estuarium Vastgoed bv voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één  zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van sloopwerkzaamheden op de adressen Plein 29/30,31 en Veerstraat 8 in Zaamslag.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 december 2021 ontheffing hebben verleend aan Estuarium Vastgoed bv van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze heeft betrekking op sloopwerkzaamheden op de adressen Plein 29/30,31 en Veerstraat 8 in Zaamslag. Het zaaknummer van deze ontheffing is 103739.

Wijziging tenaamstelling Wet natuurbescherming voor het project gebiedsontwikkeling Perkpolder van Perkpolder Beheer B.V. naar Waterzande B.V.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 17 november 2021 de op 13 december 2016 op naam van Perkpolder Beheer B.V. verleende vergunning op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998, met kenmerk 16019986, tegenwoordig geldend als vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming, op naam hebben gesteld van Waterzande B.V. De vergunning is verleend voor het project gebiedsontwikkeling Perkpolder. Het zaaknummer van dit besluit is 104386.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Middelburg voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis, het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis en het tijdelijk beschadigen van een zomer/paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis tijdens het uitvoeren van groot onderhoud en verduurzamings-werkzaamheden aan de Breestraat in Middelburg.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 11 november 2021 ontheffing hebben verleend aan Woongoed Middelburg van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis, het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis en het tijdelijk beschadigen van een zomer/paarverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op verduurzamings-werkzaamheden aan de Breestraat in Middelburg. Het zaaknummer van deze ontheffing is 98079.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Van der Slikke Rentmeesters B.V. ten behoeve van herplant op andere grond van Manneeweg te Goes naar Sloebos te Borsele.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 november 2021 ontheffing hebben verleend van artikel 4.3 eerste en tweede lid, van de Wet natuurbescherming van de verplichting tot herbeplanting op dezelfde grond aan de Maneeweg te Goes. De houtopstanden worden gecompenseerd in het Sloebos te Borsele. Het kenmerk van deze ontheffing is ZK13203.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan de gemeente Tholen voor het opzettelijk vernielen van een kerkuilennest aan de Molenvlietsedijk 15b te Tholen

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 27 oktober 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van een kerkuilennest aan de Molenvlietsedijk 15b te Tholen. Het kenmerk van deze ontheffing is 76333.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privé persoon voor het doden en verstoren van spreeuw aan de Muidenweg te Wolphaardsdijk.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 26 oktober 2021 ontheffing hebben verleend van de verboden van artikel 3.1 lid 1, van de Wet natuurbescherming (hierna; Wnb) en artikel 3.1 lid 4, Wnb voor het doden en verstoren van spreeuw met behulp van het geweer op enkele percelen aan de Muidenweg te Wolphaardsdijk. Het kenmerk van deze ontheffing is 100225.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Scheldeland Vastgoed B.V. voor het opzettelijk plukken en verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen van  bokkenorchissen op het kadastraal perceel Vlissingen K 1008.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 21 oktober 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.10 lid 1, onder c, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen van de bokkenorchis op het kadastraal perceel Vlissingen K 1008. Het kenmerk van deze ontheffing is 88839.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Waterzande B.V. voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de wezel en de haas tijdens de herontwikkeling van Perkpolder in de gemeente Hulst.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 20 oktober 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.10 lid 1, onder b, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de wezel en de haas tijdens de herontwikkeling van Perkpolder in de gemeente Hulst. Het kenmerk van deze ontheffing is 81315.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Gemeente Vlissingen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één zomerverblijfplaats en twee paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis als gevolg van sloopwerkzaamheden op de locatie Jan de Priesterstraat 2 en 4 te Oost-Souburg.

Gedeputeerde staten van Zeeland makend bekend dat zij op 20 oktober 2021 ontheffing hebben verleend aan Gemeente Vlissingen van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats en twee paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op de sloop de bebouwing op de locatie Jan de Priesterstraat 2 en 4 te Oost-Souburg.  Het zaaknummer van deze ontheffing is 96743.

Intrekking vergunning Wet natuurbescherming van VOF Van Balkom voor het in werking hebben van een melkrundveehouderij op de locatie Papeweg 2 in Kerkwerve.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 18 oktober 2021 hebben besloten om de op 16 juli 2014 voor het melkveebedrijf aan de Papeweg 2 te Kerkwerve verleende vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet 1998 met kenmerk 14011103/NB.14.006, thans geldend als vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2 Wnb, geheel in te trekken. De intrekking gebeurt op verzoek van de vergunninghouder. Het kenmerk van dit besluit is 97189.

Weigering ontheffing Wet natuurbescherming aan Fruitteeltbedrijf Manneke VOF voor het doden van ekster in de boomgaarden die zijn gelegen aan de Nolletjesdijk te Breskens, Middendijk te Breskens en Oranjedijk te IJzendijke.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 oktober 2021 ontheffing hebben geweigerd van het verbod van artikel 3.1 lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van ekster in de boomgaarden die zijn gelegen aan de Nolletjesdijk te Breskens, Middendijk te Breskens en Oranjedijk te IJzendijke. Het kenmerk van deze ontheffing is 92798.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woonstichting Hulst het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van de sloop van drie woningen op de locatie Van der Maelstedeweg 56-60 te Hulst.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 24 september 2021 ontheffing hebben verleend aan Woonstichting Hulst van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van drie woningen op de locatie Van der Maelstedeweg 56-60 te Hulst. Het kenmerk van deze ontheffing is 82305.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Stichting Iguana voor opvangen van reptielen, amfibieën en geleedpotigen (ongewervelden) in het opvangcentrum dat is gevestigd op Bellamypark 27 t/m 33 en Breestraat 10 en 12 te gemeente Vlissingen. 

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 23 september 2021 (gedeeltelijk) ontheffing hebben verleend aan Stichting Iguana op grond van artikel 3.8, lid 1, artikel 3.10, lid 2 en artikel 3.34, lid 3 van de Wnb voor wat betreft het opzettelijk verstoren,  het vangen, het onder zich hebben, vervoeren of uitzetten, het beschadigen en/of rapen en het vernielen van eieren, voortplantings-of rustplaatsen van reptielen, amfibieën en geleedpotigen. Het zaaknummer van deze ontheffing is 55841.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en ontheffing voor opzettelijk vernielen van vijf nesten van de huismus ten gevolge van het slopen van zes woningen aan de Disselweg 1 t/m 11 te 's-Heer Abtskerke.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 10 september 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van vijf nesten van huismus en van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op sloopwerkzaamheden van zes woningen aan de locatie Disselweg 1 t/m 11 te 's-Heer Abtskerke. Het zaaknummer van deze ontheffing is 52590.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van sloopwerkzaamheden van veertien woningen aan de locatie Kraaierstraat 10-22A in Krabbendijke.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 2 september 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op sloopwerkzaamheden van veertien woningen aan de locatie Kraaierstraat 10-22A in Krabbendijke. Het zaaknummer van deze ontheffing is 71846.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Econsultancy B.V. voor het opzettelijk beschadigen en vernielen van vaste rustplaatsen van de haas aan de Bathpolder 4 te Reimerswaal.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 10 augustus 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.10 lid 1, onder b van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk beschadigen en vernielen van vaste rustplaatsen van de haas tijdens de kap van bomen en de aanleg van een zonnepark aan de Bathpolder 4 te Reimerswaal. Het kenmerk van deze ontheffing is 71513.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Middelburg voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van twee verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Daarnaast is ontheffing verleend voor het opzettelijk vernielen van acht nesten van de huismus en voor het opzettelijk vernielen van één nest van de gierzwaluw ten gevolge van renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden van 37 huurwoningen in Nieuw- en Sint Joosland.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 29 juli 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van acht nesten van huismus en voor het vernielen van één nest van de gierzwaluw. Daarnaast is ontheffing verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden van 37 huurwoningen in Nieuw- en Sint Joosland.
Aan de huurwoningen op de volgende adressen wordt gewerkt :

  • Hoge Stelle 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 24, 28, 32;
  • Van Akenstraat 3, 9, 15, 19;
  • Scheldepoortstraat 2, 2a, 3, 4, 8, 11,12;
  • Molendijk 33, 37, 39, 41, 43;
  • Zeeburgstraat 28, 30 en 44.

Het zaaknummer van deze ontheffing is 68610.

Vergunning Wet natuurbescherming aan North Sea Port Netherlands N.V. voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden en de aanleg van een kade in de Quarleshaven te Vlissingen en het verspreiden van baggerspecie in Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 20 juli 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan North Sea Port Netherlands N.V. De vergunning is verleend voor het uitvoeren van baggerwerkzaamheden en de aanleg van een kade in de Quarleshaven te Vlissingen-Oost en het verspreiden van de baggerspecie in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Het kenmerk van deze vergunning is 65277.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan DNWG infra B.V. voor het aanleggen van waterleidingen in Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 23 juli 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.5 lid 1 Wnb om rugstreeppad, heikikker en boomkikker te vangen. Van artikel 3.5 lid 2 Wnb om rugstreeppad, heikikker en boomkikker te verstoren. Van artikel 3.5 lid 4 Wnb om voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van rugstreeppad, heikikker en boomkikker te beschadigen of te vernielen. Van artikel 3.6 lid 2 Wnb om rugstreeppad, heikikker, boomkikker en levendbarende hagedis onder zich te hebben. Van artikel 3.34 lid 1 Wnb om rugstreeppad, heikikker, boomkikker en levendbarende hagedis uit te mogen zetten. Van artikel 3.10 lid 1 onder a Wnb om levendbarende hagedis te vangen. Van artikel 3.10 lid 1 onder b Wnb om vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van levendbarende hagedis opzettelijk te beschadigen of te vernielen. In Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het zaaknummer van deze ontheffing is 9474.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Teken- en Adviesburo Otte voor het opzettelijk vernielen van zes nestplaatsen van de huismus, het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Dee verboden worden overtreden door het slopen van een woning aan de Sandeeweg 5 te Kruiningen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 14 juli 2021 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 en artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van zes nestplaatsen van de huismus, het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. De ontheffing heeft betrekking op de sloop van een woning aan de Sandeeweg 5 te Kruiningen. Het kenmerk van deze ontheffing is 54749.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Rijkswaterstaat Zee en Delta voor het opzettelijk beschadigen en vernielen vaste verblijfplaatsen van konijn als gevolg van het amoveren van de getijdencentrale in de Flakkeese Spuisluis.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 13 juli 2021 ontheffing hebben verleend aan Rijkswaterstaat Zee en Delta van het verbod als bedoeld in artikel 3.10 eerste lid, onder b van de Wet natuurbescherming om vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van het konijn opzettelijk te beschadigen of te vernielen. Deze aanvraag heeft betrekking op de werkzaamheden bij het amoveren van de getijdencentrale in de Flakkeese spuisluis, aan de strandweg 4675 RB te Bruinisse. Het zaaknummer van deze ontheffing is 54392.

Wijzigingsvergunning Wet natuurbescherming aan North Sea Port Netherlands N.V. voor het verspreiden van baggerspecie uit de kanaalhavens Gent-Terneuzen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 12 juli 2021 een wijzigingsvergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan North Sea Port Netherlands N.V. De vergunning is verleend voor het wijzigen van de op 20 december 2018 aan North Sea Port Netherlands N.V verleende vergunning op grond van de Wet natuurbescherming met kenmerk ZK18000129/18933712 door toe te staan om onder de geldende ook baggerspecie afkomstig uit het Belgische deel van het kanaal en havens van Gent naar Terneuzen te verspreiden in de aangewezen verspreidingsvakken W14_alt2 en W15H, gelegen in het Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe. Het kenmerk van deze wijzigingsvergunning is 69469.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk vernielen van twee nesten van de  huismus en tien nesten van de gierzwaluw. Ook wordt ontheffing verleend aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op sloopwerkzaamheden van tien woningen aan de locatie Rijksweg 59-77 in Kruiningen.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 8 juli 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van twee nesten van de  huismus en tien nesten van de gierzwaluw. Tevens  is ontheffing verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op sloopwerkzaamheden van tien woningen aan de locatie Rijksweg 59-77 in Kruiningen. Het zaaknummer van deze ontheffing is 44948.

Afwijzen vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van Bidfood B.V. voor de bouw en het gebruik van een distributiehal aan Techniekweg ong. in Zierikzee.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 2 juli 2021 de vergunningaanvraag in het kader van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming van Bidfood B.V. voor de bouw en het gebruik van een distributiehal aan de Techniekweg ong. te Zierikzee hebben afgewezen. De reden van afwijzing is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden, waardoor er geen vergunningplicht geldt. Het zaaknummer van dit besluit is 57787.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk vernielen van één nestplaats van de huismus, het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze verboden worden overtreden door het slopen van een voormalig schoolgebouw aan de Stadhouderslaan 1 te Oostburg.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 1 juli 2021 ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 en artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van één nestplaats van de huismus, het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. De ontheffing heeft betrekking op de sloop van een voormalig schoolgebouw aan de Stadhouderslaan 1 te Oostburg. Het kenmerk van deze ontheffing is 30232.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan provincie Zeeland voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van konijnen bij de uitvoering van natura 2000 beheermaatregelen aan de dijk bij de Schelphoek op Schouwen-Duiveland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 28 juni 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.10 lid 1 sub b, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van konijnen op de dijk bij de Schelphoek op Schouwe-Duiveland. Op locatie wordt uitvoering gegeven aan natura 2000 beheermaatregelen om het gebied geschikt te houden voor kustbroedvogels. Het kenmerk van deze ontheffing is 65210

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Middelburg het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis als gevolg van renovatie en verduurzamingswerkzaamheden aan complex 409 Meanderlaan in Middelburg.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 21 juni 2021 ontheffing hebben verleend aan Woongoed Middelburg van het verbod als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op renovatie en verduurzamingswerkzaamheden aan complex 409 Meanderlaan in Middelburg. Het zaaknummer van deze ontheffing is 55178 .

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Aannemersbedrijf Berting het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en ontheffing voor opzettelijk vernielen van twee nesten van de gierzwaluw.  Deze verboden worden overtreden ten gevolge van het slopen van het kerkgebouw en het kappen/verwijderen van een deel van de groenstructuren grenzend aan het kerkgebouw. Het plangebied is gelegen aan de Bathseweg 2 in Rilland.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 7 juni 2021 ontheffing hebben verleend aan Aannemersbedrijf Berting van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee paarverblijfplaatsen en één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Tevens is ontheffing verleend van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van twee nesten van de gierzwaluw.  Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van het kerkgebouw en het kappen/verwijderen van een deel van de groenstructuren grenzend aan het kerkgebouw. Het plangebied is gelegen aan de Bathseweg 2 in Rilland. Het zaaknummer van deze ontheffing is 22937. 

Weigering ontheffing Wet natuurbescherming aan een privé persoon voor het doden van Brandgans aan de Stenen kruisweg te Middelburg.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 juni 2021 ontheffing van het verbod van artikel 3.1. lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van brandgans met behulp van het geweer hebben geweigerd. De reden voor deze weigering is dat niet aan de vereiste inspanning is voldaan voor schadepreventie. Het kenmerk van dit besluit is 56069.

Afwijzen vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van Landbouwbedrijf Koppejan-Meulmeester voor het uitbreiden van het aantal geiten en schapen, het verminderen van het aantal vleesstieren en een toevoeging van vrouwelijk jongvee en zoogkoeien op de locatie Nieuwlandseweg 6 te Ritthem.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 25 mei 2021 de vergunningaanvraag in het kader van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming van Landbouwbedrijf Koppejan-Meulmeester voor het uitbreiden van het aantal geiten en schapen, het verminderen van het aantal vleesstieren en een toevoeging van vrouwelijk jongvee en zoogkoeien op de locatie Nieuwlandseweg 6 te Ritthem hebben afgewezen. De reden van afwijzing is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden, waardoor er geen vergunningplicht geldt. Het kenmerk van dit besluit is 14953.

Afwijzen vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van The Wigwam Tussenholding B.V. voor de sloop en daarna nieuwbouw en gebruik van het hotel en restaurant op de locatie Herenstraat 12 te Domburg, de bouw en gebruik van twee woningen op de kadastrale percelen sectie F nummers 2557 en 2559 en het wijzigen van een woning naar een recreatiewoning op de locatie P.J. Eloutstraat 11 te Domburg.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 21 mei 2021 de vergunningaanvraag in het kader van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming van The Wigwam Tussenholding B.V. voor de sloop en daarna nieuwbouw en gebruik van het hotel en restaurant op de locatie Herenstraat 12 te Domburg, de bouw en gebruik van twee woningen op de kadastrale percelen sectie F nummers 2557 en 2559 en het wijzigen van een woning naar een recreatiewoning op de locatie P.J. Eloutstraat 11 te Domburg hebben afgewezen. De reden van afwijzing is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden, waardoor er geen vergunningplicht geldt. Het kenmerk van dit besluit is 14977.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Erik van den Bos architect B.V. voor de sloop en nieuwbouw van een vakantiewoning op de locatie Hoogenboomlaan 58 in Renesse.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 10 mei 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan Erik van den Bos architect B.V. De vergunning is verleend voor de sloop en nieuwbouw van een vakantiewoning op de locatie Hoogenboomlaan 58 in Renesse, grenzend aan Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is 9803.

Afwijzen vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van ASK Romein Holding B.V. voor het in werking hebben van een staalconstructiebedrijf op de locatie Frankrijkweg 3-5 in Ritthem.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 mei 2021 de vergunningaanvraag in het kader van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming van ASK Romein Holding B.V. voor het in werking hebben van een staalconstructiebedrijf op de locatie Frankrijkweg 3-5 in Ritthem hebben afgewezen. De reden van afwijzing is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden, waardoor er geen vergunningplicht geldt. Het kenmerk van dit besluit is 49931.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één zomerverblijfplaats van de gewone als gevolg van het gefaseerd slopen van het zorgcomplex aan de Kievitlaan 64 in Goes.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 30 april 2021 ontheffing hebben verleend aan Aannemersbedrijf Van der Poel B.V. van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het gefaseerd slopen van het zorgcomplex aan de Kievitlaan 64 in Goes.
Het zaaknummer van deze ontheffing is 29669.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan een privépersoon voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis als gevolg van het slopen van een loods aan de Vrouwenpolderseweg 36 in Serooskerke.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 30 april 2021 ontheffing hebben verleend van de verboden van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis als gevolg van het slopen van een loods aan de Vrouwenpolderseweg 36 in Serooskerke. Het zaaknummer van deze ontheffing is 19541.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis als gevolg van het slopen van twintig woningen aan de Azalealaan 3-21/3a-21a in Yerseke.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 30 april 2021 ontheffing hebben verleend van de verboden van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis als gevolg van het slopen van twintig woningen aan de Azalealaan 3-21/3a-21a in Yerseke. Het zaaknummer van deze ontheffing is 23168.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van vier zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis als gevolg van het slopen van 26 woningen aan de aan de Schoolstraat 2 tot en met 14 en 1 tot en met 37 in ’s-Gravenpolder.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 30 april 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van vier zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van 26 woningen aan de aan de Schoolstraat 2 tot en met 14 en 1 tot en met 37 in ’s-Gravenpolder.
De eerste fase betreft het slopen van de 7 woningen aan de Schoolstraat 2 tot en met 14;
De tweede fase betreft het slopen van de 19 woningen aan de Schoolstraat 1 tot en met 37.
 Het zaaknummer van deze ontheffing is 30537.

Afwijzen vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van Maatschap Hereijgers voor het veranderen van een melkrundveehouderij op de locatie Kapellestraat 1 in Sas van Gent.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 29 april 2021 de vergunningaanvraag in het kader van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming van Maatschap Herreijgers voor het veranderen van een melkrundveehouderij op de locatie Kapellestraat 1 in Sas van Gent hebben afgewezen. De reden van afwijzing is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden, waardoor er geen vergunningplicht geldt. Het kenmerk van dit besluit is 4622.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privé persoon voor het doden van holenduif op een perceel violen en bloemzaad aan de Lange Kruisweg in Sint Phillipsland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 26 april 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van holenduif op een perceel violen en bloemzaad aan de Lange Kruisweg in Sint Phillipsland in de periode 25 mei 2021 tot en met 7 juli 2021. Het kenmerk van deze ontheffing is 23797.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan landbouwbedrijf Rentmeester voor het doden van smient aan de Florisweg te Kerkwerve.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 19 april 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 1, van de Wet natuurbescherming voor het doden van smient met behulp van het hagelgeweer in de periode van een halfuur voor zonsopkomst tot 12:00 ’s middags. Van de ontheffing mag gebruik gemaakt worden op een perceel grasland en een perceel wintertarwe aan de Florisweg te Kerkwerve. Het kenmerk van deze ontheffing is 30230.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan maatschap J.A. en C.J. van der Bijl voor het doden van smient aan percelen aan de Schendersweg en Slahofsweg te Scharendijke.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 16 april 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 1, van de Wet natuurbescherming om tussen een halfuur voor zonsopkomst tot 12:00 ‘s middags smient te doden op percelen  wintertarwe aan de Schenderweg en Slahofsweg te Scharendijke. Het kenmerk van deze ontheffing is 30461. 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Middelburg voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en het vernietigen van twee verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis als gevolg van het uitvoeren van renovatie-, verduurzamings, en  brandveiligheidswerkzaamheden aan het gebouw aan de Koestraat 30-322 in Middelburg. 

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 15 april 2021 ontheffing hebben verleend aan Woongoed van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het uitvoeren van renovatie-, verduurzamings, en  brandveiligheidswerkzaamheden aan het gebouw aan de Koestraat 30-322 in Middelburg. Het zaaknummer van deze ontheffing is 4656. 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Limagrain Nederland B.V. voor het doden van holenduif en het gebruiken van een vangkooi bij de bestrijding van kauw en zwarte kraai op diverse percelen in de volgende polders Fredericapolder, Zimmermanpolder, Reigersbergpolder, Annamariapolder, Bathpolder en Volkerpolder in de gemeente Reimerswaal.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 7 april 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1, lid 1, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) voor het doden van holenduif met behulp van het geweer. Tevens is ontheffing verleend van artikel 3.4, lid 1, Wnb en 3.24, lid 2, Wnb voor het gebruiken van een vangkooi bij de bestrijding van kauw en zwarte kraai. Het kenmerk van deze ontheffing is 13467.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan de gemeente Terneuzen voor opzettelijk vernielen van twee rustplaatsen van de kerkuil als gevolg van sloopwerkzaamheden van een woonhuis en vier schuren aan de Zandstraat 102 in Philippine.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 7 april 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van twee rustplaatsen van de kerkuil. Deze aanvraag heeft betrekking op sloopwerkzaamheden van een woonhuis en vier schuren aan de Zandstraat 102 in Philippine. Het zaaknummer van deze ontheffing is 19785.

Afwijzing vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van Agrarisch bedrijf Kloosterman het verlagen van het aantal varkens en het wijzigen van het akkerbouw- en loonwerkbedrijf op de locatie Vlaamseweg 8 te Lewedorp.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 6 april 2021 de vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming van Agrarisch bedrijf Kloosterman het verlagen van het aantal varkens en het wijzigen van het akkerbouw- en loonwerkbedrijf op de locatie Vlaamseweg 8 te Lewedorp hebben afgewezen. De reden is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Het zaaknummer van dit besluit is 13468.

Afwijzen vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van maatschap Timmermans voor het vastleggen van de bestaande situatie en de aanleg en ingebruikname van een waterbassin aan de Westlangeweg 8 te Hoofdplaat in de gemeente Sluis.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 2 april 2021 de vergunningaanvraag in het kader van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming van maatschap Timmermans voor het vastleggen van de bestaande situatie en de aanleg en ingebruikname van een waterbassin aan de Westlangeweg 8 in Hoofdplaat, nabij Natura 2000-gebied Westerschelde & Saeftinghe  hebben afgewezen. De reden van afwijzing is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden, waardoor er geen vergunningplicht geldt. Het kenmerk van dit besluit is 9382.

Afwijzing vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van Zalco B.V. voor het in werking hebben van een aluminiumgieterij op de locatie Frankrijkweg 2 in Ritthem

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 26 maart 2021 de vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming van Zalco B.V. voor het in werking hebben van een aluminiumgieterij op de locatie Frankrijkweg 2 in Ritthem hebben afgewezen. De reden is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Het zaaknummer van dit besluit is 9110.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privépersoon voor gebruik van luchtdrukgeweer, geluiddemper en nachtzichtapparatuur bij de bestrijding van ratten op enkele agrarische percelen aan de Serooskerkseweg, Steursweg, Meeldijk, Kempensweg en de Schellewitseweg in de gemeente Schouwen-Duiveland.  

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 25 maart 2021 ontheffing hebben verleend op grond van artikel 3.26, derde lid, van de Wet natuurbescherming voor het gebruik van het luchtdrukgeweer, geluiddemper en nachtzichtapparatuur bij de bestrijding van ratten, evenals voor het gebruik van het geweer van twee uur voor zonsopkomst tot twee uur na zonsondergang, op enkele agrarische percelen aan de Serooskerkseweg, Steursweg, Meeldijk, Kempensweg en de Schellewitseweg in de gemenete Schouwen-Duiveland. Het kenmerk van deze ontheffing is 46796.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Middelburg voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en het vernietigen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis als gevolg van renovatie-, onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden van complex 802 Roggeveenhof  in Middelburg.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 25 maart 2021 aan Woongoed Middelburg ontheffing hebben verleend van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaaten van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op renovatie-, onderhouds- en verduurzamingswerkzaamheden van complex 802 Roggeveenhof  in Middelburg. Het zaaknummer van deze ontheffing is 12741.

Afwijzing vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van GJK-engineering voor de sloop van de bestaande woning en het realiseren van een nieuwe vakantiewoning op de locatie Vlierweg 8 te Renesse.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 19 maart 2021 de vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming van GJK-engineering voor de sloop van de bestaande woning en het realiseren van een nieuwe vakantiewoning op de locatie Vlierweg 8 te Renesse hebben afgewezen. De reden is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Het zaaknummer van dit besluit is 4160.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en het vernietigen van één zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis als gevolg van sloopwerkzaamheden van vier woningen aan de locatie Simonswei 11-17 in Heinkenszand.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 18 maart 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en het vernielen van één zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op sloopwerkzaamheden van vier woningen aan de locatie Simonswei 11-17 in Heinkenszand. Het zaaknummer van deze ontheffing is 8690.

Afwijzing vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van Minkcon B.V. voor het vastleggen van de bestaande situatie van de nertsenhouderij op de locatie Nieuwe Karnemelkstraat 22 in Koewacht.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 17 maart 2021 de vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming van Minkcon B.V. voor het vastleggen van de bestaande situatie van de nertsenhouderij op de locatie Nieuwe Karnemelkstraat 22 in Koewacht hebben afgewezen. De reden is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Het zaaknummer van dit besluit is 6240.

Afwijzing vergunningaanvraag Wet natuurbescherming van Jos van Deurzen B.V. voor het vastleggen van de bestaande situatie van de nertsenhouderij op de locatie Lange Zuidweg 5 in Borssele

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 17 maart 2021 de vergunningaanvraag op grond van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming van Jos van Deurzen B.V. voor het vastleggen van de bestaande situatie van de nertsenhouderij op de locatie Lange Zuidweg 5 in Borssele hebben afgewezen. De reden is het feit dat uit beoordeling blijkt dat er geen sprake is van significante negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. Het zaaknummer van dit besluit is 8186.

Wijziging tenaamstelling vergunning Wet natuurbescherming voor de exploitatie van een mestverwerkings-/vergistingsinstallatie op de locatie Autrichehavenweg 15 in Westdorpe van Aben Recycling B.V. naar SFP Zeeland B.V

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 16 maart 2021 de op augustus 2015 op naam van Aben Recycling B.V. verleende vergunning op grond van artikel 19d, lid 1 van de Natuurbeschermingswet 1998 met kenmerk NB.14.020 op naam hebben gesteld van SFP Zeeland B.V. De vergunning is verleend voor de exploitatie van een mestverwerkings-/vergistingsinstallatie op de locatie Autrichehavenweg 15 in Westdorpe. Het zaaknummer van dit besluit is 32362.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Buitenplaats Hoogduin B.V. voor de herbouw en daarna het gebruik van het hoofdgebouw op het landgoed Hoogduin aan de Domburgseweg 51 te Domburg

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 maart 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan Buitenplaats Hoogduin B.V. De vergunning is verleend voor de herbouw en daarna het gebruik van het hoofdgebouw op het landgoed Hoogduin aan de Domburgseweg 51 te Domburg, in Natura 2000-gebied Manteling van Walcheren. Het zaaknummer van deze vergunning is 23828.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Lafoma Projectontwikkeling B.V. voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis aan de Wilhelminastraat 48 te Sint Jansteen.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 maart 2021 ontheffing hebben verleend van de verboden van artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming, voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van een verblijfplaats van de gewone dwergvleermuis tijdens de sloop van basisschool Ingelosenberghe aan de Wilhelminastraat 48 te Sint Jansteen. Het kenmerk van deze ontheffing is 8351.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Middelburg voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis als gevolg van renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden van de vier appartementencomplexen aan de Driewegenhof in Middelburg. 

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 maart 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van het verbod als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis.  Deze aanvraag heeft betrekking op renovatie- en verduurzamingswerkzaamheden van de vier appartementencomplexen aan de Driewegenhof in Middelburg. Het zaaknummer van deze ontheffing is 7427.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privé persoon voor het opzettelijk vernielen van een rustplaats van de kerkuil, het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis aan de Koninginnestraat 11 te Nieuw Namen in de gemeente Hulst.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 1 maart 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 2, van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van een rustplaats van de kerkuil en van de verboden in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 Wet natuurbescherming voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis tijdens de sloop van vier schuren aan de Koninginnestraat 11 te Nieuw Namen. Het kenmerk van deze ontheffing is 29174.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Pest Control Zeeland voor het gebruik van het luchtdrukgeweer bij de bestrijding van de  bruine rat, zwarte rat en verwilderde duif.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 26 februari 2021 ontheffing hebben verleend voor het gebruik van het luchtdrukgeweer bij de bestrijding van de bruine rat, zwarte rat en verwilderde duif op grond van artikel 3.26, derde lid, van de Wet natuurbescherming, in de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen, evenals voor het gebruik van het luchtdrukgeweer van twee uur voor zonsopkomst tot twee uur na zonsondergang. Het kenmerk van deze ontheffing is 8322.

aanvraag vergunning Wet natuurbescherming van privépersoon voor het verbouwen van een bestaand kantoor op de locatie Steenweg 16 in Burgh-Haamstede

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 24 februari 2021 hebben besloten om de aanvraag om een vergunning in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming van een privépersoon voor het verbouwen van een bestaand kantoor op de locatie Steenweg 16 in Burgh-Haamstede buiten behandeling hebben gesteld. De reden daarvoor is dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevatte om deze te kunnen beoordelen en daarover een besluit te kunnen nemen. Het zaaknummer van deze procedure is 8913.

De termijn van de oorspronkelijke ontheffing (15 april 2020 (kenmerk: ZK 20000034/ 20010241) van de Wet natuurbescherming op naam van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is verlengd tot 1 januari 2025. De termijn van de oorspronkelijke ontheffing wordt verlengend om opzettelijk drie nesten van de huismus ter vernielen of te beschadigen. Deze verlenging heet betrekking op het slopen van de woningen aan de Frisostraat 10-20 in Sas van Gent.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 24 februari 2021 de oorspronkelijke ontheffing 15 april 2020 (kenmerk: ZK 20000034/ 20010241) van de Wet natuurbescherming op naam van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen hebben verlengd tot 1 januari 2025. De termijn van de oorspronkelijke ontheffing wordt verlengend om in strijd met het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming opzettelijk drie nesten van de huismus opzettelijk te beschadigen of te vernielen. Deze verlenging heet betrekking op het slopen van de woningen aan de Frisostraat 10-20 in Sas van Gent. Het kenmerk van deze verlenging is zaaknummer: 7131

De termijn van de oorspronkelijke ontheffing (29 maart 2019, kenmerk: ZK 18000227/ 18933381) van de Wet natuurbescherming op naam van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is verlengd tot 1 januari 2025. De termijn van de oorspronkelijke ontheffing wordt verlengend om de gewone dwergvleermuis te verstoren en één zomerverblijfplaats van de gewone dwergvleermuis opzettelijk te beschadigen of te vernielen. Deze verlenging heet betrekking op het slopen van de woningen aan de Ravelijn 11-19 in Sas van Gent.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 24 februari 2021 de oorspronkelijke ontheffing (29 maart, kenmerk: ZK 18000227/ 18933381) van de Wet natuurbescherming op naam van Woongoed Zeeuws-Vlaanderen hebben verlengd tot 1 januari 2025. De termijn van de oorspronkelijke ontheffing wordt verlengend om in strijd met de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb de gewone dwergvleermuis te verstoren en één zomerverblijfplaats van de  gewone dwergvleermuis opzettelijk te beschadigen of te vernielen. Deze verlenging heet betrekking op het slopen van de woningen aan de Ravelijn 11-19 in Sas van Gent. Het kenmerk van deze verlenging is zaaknummer: 6702.

Vergunning Wet natuurbescherming aan een privé persoon voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning aan de Azaleaweg, kavel 1 te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 18 februari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan een privé persoon. De vergunning is verleend voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning op de locatie Azaleaweg, kavel 1 te Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het zaaknummer van deze vergunning is 21915.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone als gevolg van het slopen van zes woningen en het verwijderen van beplanting aan de Hertenweg 6 -16 in Nieuwdorp.

Gedeputeerde staten van Zeeland delen mede dat zij op 18 februari 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het slopen van zes woningen en het verwijderen van beplanting aan de Hertenweg 6 -16 in Nieuwdorp. Het kenmerk van deze ontheffing is 6248.

Vergunning Wet natuurbescherming aan privé-persoon voor de bouw van een woning aan de Rooiedal 34 te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 15 februari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan een privé-persoon. De vergunning is verleend voor de bouw van een woning aan de Rooiedal 34 te Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is 11029.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en het vernietigen van twee zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis en ontheffing voor opzettelijk vernielen van drie nesten van huismus als gevolg van sloopwerkzaamheden van tien woningen op de locatie Friesestraat 2-20 in Wolphaartsdijk.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend mee dat zij op 15 februari 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van die nesten van huismus en van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van gewone dwergvleermuis en het vernielen van twee zomerverblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op sloopwerkzaamheden van tien woningen op de Locatie Friesestraat 2-20 in Wolphaartsdijk. Het kenmerk van deze ontheffing is 7164.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Erik van den Bos Architect B.V. voor de bouw van een woning aan de Meidoornweg 7 te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 12 februari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan Erik van den Bos Architect B.V. De vergunning is verleend voor de bouw van een woning aan de Meidoornweg 7 te Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is 4691.

Verlenging pilotvergunning Wet natuurbescherming voor het handmatig beroepsmatig rapen van Japanse oesters in Natura 2000-gebied Oosterschelde voor Steketee Minibootjes.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 9 februari 2021 de aan Steketee Minibootjes verleende pilotvergunning in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het handmatig beroepsmatig rapen van Japanse oesters in Natura 2000-gebied Oosterschelde hebben verlengd tot en met 30 september 2022. Het zaaknummer van deze verlengde vergunning is 19703.

Verlenging pilotvergunning Wet natuurbescherming voor het handmatig beroepsmatig rapen van Japanse oesters in Natura 2000-gebied Oosterschelde voor Fa. D. en J. de Koning en Zn.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 februari 2021 de aan Fa. D. en J. de Koning en Zn. Verleende pilotvergunning in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het handmatig beroepsmatig rapen van Japanse oesters in Natura 2000-gebied Oosterschelde hebben verlengd tot en met 30 september 2022. Het zaaknummer van deze verlengde vergunning is 18221.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het vernielen van 51 nesten van de huismus, het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van 19 verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van renovatiewerkzaamheden aan 134 woningen in de Goese Polder te Goes.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 februari 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.1 lid 2 en artikel 3.5 lid 2 en lid 4, van de Wet natuurbescherming voor het vernielen van 51 nesten van de huismus, het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van 19 verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis ten gevolge van renovatiewerkzaamheden aan 134 woningen in de Goese Polder te Goes. Het kenmerk van deze ontheffing is 8780.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor het opzettelijk vernielen van negen nesten van de huismus en voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis als gevolg van het gefaseerd slopen van 38 woningen in de Witte Wijk in Sas van Gent. Deze woningen zijn gelegen aan de Poeldijk, de Julianastraat, de Irenestraat en de Marijkestraat.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken benkend dat zij op 8 februari 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het opzettelijk vernielen van negen nesten van de huismus en van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wet natuurbescherming voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van drie zomerverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op het gefaseerd slopen van 38 woningen in de Witte Wijk in Sas van Gent. Deze woningen zijn gelegen aan de Poeldijk13-18, de Julianastraat 1-27 en 34-54, de Irenestraat 2-10 en de Marijkestraat 2 en 4. Het kenmerk van deze ontheffing is 6173.

Vergunning Wet natuurbescherming aan Dutch Seaweed Group B.V. voor het uitbreiden van een bestaande zeewierkweeklocatie en het kweken en oogsten van zeewieren in de Schelphoek in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 3 februari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan Dutch Seaweed Group B.V. De vergunning is verleend voor het uitbreiden van een bestaande zeewierkweeklocatie en het kweken en oogsten van zeewieren in de Schelphoek in het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Het zaaknummer van deze vergunning is 8882.

Vergunning Wet natuurbescherming aan een privé persoon voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning aan de Azaleaweg, kavel 3 te Burgh-Haamstede.  

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 29 januari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan een privé persoon. De vergunning is verleend voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning op de locatie Azaleaweg, kavel 3 te Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen.  Het zaaknummer van deze vergunning is 11190.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Beveland Wonen voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis en het vernietigen van drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en één verblijfplaats van de ruige dwergvleermuis ten gevolge van sloopwerkzaamheden van 13 woningen allen gelegen in Sint-Maartensdijk.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 28 januari 2021 ontheffing hebben verleend aan Beveland Wonen van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 van de Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone en de ruige dwergvleermuis en het vernielen van drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en één verblijfplaats van de ruige dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking op sloopwerkzaamheden van 13 woningen aan de Bloemenlaan 19 tot en met 43, 8 woningen aan de Frank Van Borselenstraat 36 tot en met 50 en 13 woningen aan de Jacoba van Beierenstraat 16 tot en met 40, allen gelegen in Sint-Maartensdijk. Het kenmerk van deze ontheffing is 6110.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privépersoon voor het gebruik van het luchtdrukgeweer bij de bestrijding van de  bruine rat.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 22 januari 2021 ontheffing hebben verleend voor het gebruik van het luchtdrukgeweer bij de bestrijding van de bruine rat op grond van artikel 3.26, derde lid, van de Wet natuurbescherming, in heel Zeeland, evenals voor het gebruik van het luchtdrukgeweer van twee uur voor zonsopkomst tot twee uur na zonsondergang. Het kenmerk van deze ontheffing is 10463.

Vergunning Wet natuurbescherming aan een privé persoon voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning aan de Azaleaweg, kavel 5 te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 20 januari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan een privé persoon. De vergunning is verleend voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning op de locatie Azaleaweg, kavel 5 te Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het zaaknummer van deze vergunning is 10595. 

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Biologisch leghennenbedrijf Van de Louisa voor gebruik geweer tussen zonsondergang en zonsopgang in een straal van 1 km rond het biologische leghennenbedrijf aan de Arenbergstraat 4, 4568 PD Nieuw Namen.  

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 22 januari 2021 ontheffing hebben verleend van het verbod van artikel 3.16, lid 1, onder a, van het Besluit natuurbescherming (hierna: Bnb) om het geweer voor zonsondergang en na zonsopkomst te gebruiken. Alsmede  ontheffing van het verbod van artikel 3.13, lid 4, Bnb om het geweer te voorzien van een kunstmatige lichtbron, een voorziening om de prooi te verlichten, een vizier met beeldomzetter, een elektronische beeldversterker of enig ander instrument om in de nacht te schieten op grond van artikel 3.26, lid 3, van de Wet natuurbescherming. Het kenmerk van deze ontheffing is 9407 (ZK20000231). Tevens is de ontheffing van 23 december 2020 met kenmerk ZK20000231 ingetrokken.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Zeeuwland voor het opzettelijk verstoren van  de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en ontheffing voor opzettelijk vernielen van 25 nesten van de huismus als gevolg van het gefaseerd slopen van woningen aan de Deltastraat 5 tot en met 13, de Van Hertsbekestraat 14 tot en met 46 en de Van Hertsbekestraat 17 tot en met 39 in Bruinisse.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend dat zij op 19 januari 2021 ontheffing hebben verleend aan Zeeuwland van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 Wnb voor het opzettelijk vernielen van 25 nesten van de huismus en van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking het gefaseerd slopen van woningen aan de Deltastraat 5 tot en met 13, de Van Hertsbekestraat 14 tot en met 46 en de Van Hertsbekestraat 17 tot en met 39 in Bruinisse. Het kenmerk van deze ontheffing is 4560.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan privépersoon voor gebruik van luchtdrukgeweer, geluiddemper en nachtzichtapparatuur bij de bestrijding van ratten op enkele agrarische percelen aan de Serooskerkseweg, Steursweg, Meeldijk, Kempensweg en de Schellewitseweg in de gemeente Schouwen-Duiveland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 22 januari 2021 ontheffing hebben verleend op grond van artikel 3.26, derde lid, van de Wet natuurbescherming voor het gebruik van het luchtdrukgeweer, geluiddemper en nachtzichtapparatuur bij de bestrijding van ratten, evenals voor het gebruik van het geweer van twee uur voor zonsopkomst tot twee uur na zonsondergang, op enkele agrarische percelen aan de Serooskerkseweg, Steursweg, Meeldijk, Kempensweg en de Schellewitseweg in de gemeente Schouwen-Duiveland. Het kenmerk van deze ontheffing is 8320.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Zeeuwland voor het opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernietigen van drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis en ontheffing voor opzettelijk vernielen van 25 nesten van de huismus als gevolg van het gefaseerd slopen van woningen op diverse adressen in Bruinisse.

Gedeputeerde staten van Zeeland maken bekend mede dat zij op 19 januari 2021 ontheffing hebben verleend aan Zeeuwland van het verbod als bedoeld in artikel 3.1 lid 2 Wnb voor het opzettelijk vernielen van 25 nesten van de huismus en van de verboden als bedoeld in artikel 3.5 lid 2 en lid 4 Wnb voor opzettelijk verstoren van de gewone dwergvleermuis en het vernielen van drie verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. Deze aanvraag heeft betrekking het gefaseerd slopen van woningen aan de Deltastraat 5 tot en met 13, de Van Hertsbekestraat 14 tot en met 46 en de Van Hertsbekestraat 17 tot en met 39 in Bruinisse.Het kenmerk van deze ontheffing is 4560.

Verlenging pilotvergunning Wet natuurbescherming voor het handmatig beroepsmatig rapen van Japanse oesters in Natura 2000-gebied Oosterschelde voor Krijn Verwijs Yerseke B.V.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 18 januari 2021 de aan Krijn Verwijs Yerseke B.V. verleende pilotvergunning in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming voor het handmatig beroepsmatig rapen van Japanse oesters in Natura 2000-gebied Oosterschelde hebben verlengd tot en met 30 september 2022. Het zaaknummer van deze verlengde vergunning is 10003.

Vergunning Wet natuurbescherming aan privé-persoon voor de sloop en nieuwbouw van een woning op de locatie Wilgenmeet 9 in Renesse

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 14 januari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan privé-persoon. De vergunning is verleend voor de sloop en nieuwbouw van een woning op de locatie Wilgenmeet 9 in Renesse, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is 4721.

Ontheffing Wet natuurbescherming aan Zuid West Prevent voor het gebruik van het luchtdrukgeweer, geluiddemper en nachtzichtapparatuur bij de bestrijding van zwarte rat, bruine rat en verwilderde duif, in heel Zeeland.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 14 januari 2021 ontheffing hebben verleend op grond van artikel 3.26, derde lid, van de Wet natuurbescherming voor het gebruik van het luchtdrukgeweer, geluiddemper en nachtzichtapparatuur bij de bestrijding van zwarte rat, bruine rat en verwilderde duif, in heel Zeeland, evenals voor het gebruik van het geweer bij de bestrijding van ratten van twee uur voor zonsopkomst tot twee uur na zonsondergang. Het kenmerk van deze ontheffing is 6281.

Wijzigingsbesluit Wet natuurbescherming aan Jansen Zeeland B.V. voor het wijzigen van een eerder verleende vergunning (kenmerk ZK18000012 / 18014460) aan de Stekeldijk 25b te Geersdijk

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 7 januari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan Jansen Zeeland B.V. De vergunning is verleend voor het verlengen van de realisatietermijn en het toevoegen van een schuivensysteem aan het huisvestingssysteem. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000287.

Wijziging tenaamstelling vergunning Wet natuurbescherming aan Roem van Yerseke Holdings B.V. voor het verwerken van geïmporteerde schelpdieren, afkomstig uit “niet veilige gebieden” op de locatie Korringaweg 39 te Yerseke, nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 6 januari 2021 de op 27 februari 2018 aan Koninklijke Prins & Dingemanse verleende vergunning op grond van artikel 2.7 lid 2 van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) met kenmerk ZK17000193 / 18001800 en bijbehorend wijzigingsbesluit met kenmerk 18006614 d.d. 6 maart 2018 overgezet hebben op naam van aan Roem van Yerseke Holdings B.V. De vergunning is verleend voor het verwerken van geïmporteerde schelpdieren, afkomstig uit “niet veilige gebieden” op de locatie Korringaweg 39 te Yerseke, nabij het Natura 2000-gebied Oosterschelde. Het kenmerk van deze vergunning is 5184.

Vergunning Wet natuurbescherming aan een privé persoon voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning aan de Azaleaweg, kavel 1 te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 januari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan een privé persoon. De vergunning is verleend voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning op de locatie Azaleaweg, kavel 1 te Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000251.

Vergunning Wet natuurbescherming aan een privé persoon voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning aan de Azaleaweg, kavel 6 te Burgh-Haamstede.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 januari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan een privé persoon. De vergunning is verleend voor het bouwen en daarna gebruiken van een woning op de locatie Azaleaweg, kavel 6 te Burgh-Haamstede, nabij Natura 2000-gebied Kop van Schouwen. Het kenmerk van deze vergunning is zk20000280.

Wijziging tenaamstelling van de verleende vergunning Wet natuurbescherming aan Jansen Zeeland B.V. voor het wijzigen van de activiteiten van de bestaande varkenshouderij, gelegen aan de Stekeldijk 25b te Geersdijk.

Gedeputeerde Staten van Zeeland maken bekend dat zij op 4 januari 2021 vergunning hebben verleend in het kader van artikel 2.7, lid 2 van de Wet natuurbescherming aan Jansen Zeeland B.V. De vergunning is verleend voor het wijzigen van de tenaamstelling van de op 30 mei 2018 verleende vergunning op grond van de Wet natuurbescherming voor het wijzigen van de activiteiten van de bestaande varkenshouderij, gelegen aan de Stekeldijk 25b te Geersdijk. Het kenmerk van deze vergunning is ZK20000310.