Hoe moet de fysieke leefomgeving van Zeeland er in de toekomst uit zien? Dat leggen we vast in de omgevingsvisie.

Wat is een omgevingsvisie?

Een omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn voor de fysieke leefomgeving. Een omgevingsvisie gaat onder andere in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.

Waarom een Omgevingsvisie?

Veel verschillende regels en visies staan nu in dienst van de kwaliteit van de Zeeuwse fysieke leefomgeving. Wij maken dit graag eenvoudiger en beter. Om tot een goede afweging te komen over wat goed is voor deze leefomgeving wordt er één visie gemaakt die al die losse regels en visies vervangt. Hierbij kunnen afwegingen eenvoudiger worden gemaakt en is er meer duidelijkheid over mogelijkheden voor maatwerk.