"Je zou de tuin kunnen zien als een ruim opgezette trimbaan. Alleen dan geen trimbaan om fanatiek op te sporten, maar gewoon om aan de nodige beweging te komen. Het moet echt een plek worden waar doen, denken en beleven samenkomen." Dat vertelde Nicole Rozeboom vorig jaar. In middels is het BeweegBomenpad bij Terra Maris een feit en geopend voor publiek.

Beweegochtend

Het CIOS in Goes organiseert al een aantal jaar samen met Staatsbosbeheer een Beweegochtend voor senioren in natuurgebied de Manteling. CIOS-studenten bedenken daarvoor allerlei activiteiten en die worden op locatie in de vrije natuur uitgevoerd. Nicole coördineert dat initiatief: "Het idee kwam eigenlijk van Staatsbosbeheer. Die organisatie zocht contact met alle CIOS-opleidingen in Nederland om te kijken wat voor ideeën er leven op het gebied van sport en bewegen in de natuur. Daar is de Beweegochtend uit voortgekomen en later is dat in samenwerking met Terra Maris uitgegroeid tot het idee voor de Beweegtuin."

BeweegBomenPad

Het BeweegBomenPad langs de lindelanen van het museum is voor iedereen toegankelijk. Mensen van alle leeftijden worden op het pad uitgedaagd om op een leuke manier speelse en sportieve oefeningen te doen, die overigens speciaal zijn ontwikkeld voor senioren. Vooral ook leuk voor grootouders en kleinkinderen dus.

Uitvoering

Dit initiatief is tot stand gekomen dankzij de Gezond in Zeeland-makelaars. Zij brachten Terra Maris en CIOS samen. Uit die samenwerking ontstond dit nieuwe idee: een laagdrempelige manier om zowel jongeren als ouderen in beweging te krijgen en tegelijk natuureducatie in te passen. Informatieborden langs de route presenteren eenvoudige beweegoefeningen die zijn afgeleid van de bewegingen van dieren. Tegelijk wordt er een weetje over het betreffende dier meegegeven.

Gezond in Zeeland

Nicole ziet het nut wel in van dergelijke initiatieven: "Het heeft altijd zin om mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen. Zeker in een kleine provincie als Zeeland is dat heel belangrijk. Maar het risico bestaat altijd wel dat je in de conceptfase blijft hangen. Ideeën genoeg, maar wie neemt het voortouw in de uitvoering? Ik denk dat ook in dat stukje, Gezond in Zeeland een hele belangrijke, coördinerende rol kan gaan spelen."