Bloeien door bewegen

Met deze slogan presenteert de app Fitavie zich op de website fitavie.nl. Het is een app die senioren helpt om in beweging te blijven, met een functioneel en uitdagend programma vol passende oefeningen. Zorggroep Ter Weel zet de app in op de dagbestedingslocaties. “Op deze manier willen wij bijdragen aan de vitaliteit en daarmee ook de zelfstandigheid van ouderen”, zo vertelt Mirjam Vreeke, teamleider welzijn.

Ruimte voor welbevinden

Binnen Zorggroep Ter Weel wordt onder het begrip ‘ruimte voor welbevinden’ veel aandacht besteed aan het welzijn van de circa 600 bewoners van de negen locaties. Het fungeert als een basis binnen de organisatie voor alles wat voor en met de bewoners wordt ondernomen. Zo worden er op basis van individuele wensen onder andere voedings- en bewegingsmogelijkheden aangeboden. Hiervoor zijn welzijnscoaches en beweegspecialisten in dienst en worden medewerkers voortdurend bijgeschoold op deze onderwerpen. Maar ook bij de zorg voor de ouderen die zelfstandig wonen en gebruikmaken van één van de vijf dagbestedingslocaties staat ‘ruimte voor welbevinden’ centraal. En bewegen met behulp van de app Fitavie maakt daar onderdeel van uit.

Elke dag start met bewegen  

Het gebruik van de Fitavie app is een vast onderdeel van het dagelijkse ritme op de dagbesteding. Elke dag vangt aan met een kwartier lang bewegen door het uitvoeren van verschillende oefeningen. Met persoonlijke beweegprofielen, een gebruiksvriendelijke interface en duidelijke aanwijzingen is de app geschikt om zelfstandig te gebruiken vanuit de thuissituatie. Onderzoek onder de deelnemers van de dagbesteding gaf echter aan dat de mate van digitale activiteit onder deze doelgroep hiervoor te laag ligt. Vandaar dat is gekozen voor het inzetten van de app onder begeleiding van de medewerkers en vrijwilligers van de dagbestedingslocaties. Mirjam licht deze keuze toe: “De kans is groot dat mensen minder enthousiast met de app aan de slag gaan wanneer we ze eerst over de technische hobbel heen moeten helpen. En dan schieten we het uiteindelijke doel, namelijk meer en gericht bewegen, voorbij. Over een aantal jaren zal dit beeld anders zijn. Dan zijn het immers de mensen die meer gewend en ervaren zijn met technologie die tot deze doelgroep behoren.” 

Gezond in Zeeland

De app is met de enthousiaste steun van Gezond in Zeeland geïntroduceerd. Deze hulp was zeer welkom in het proces van de eerste demo’s, het trainen van de medewerkers en het draaien van pilots op locatie. “We waren eigenlijk nog maar net zelfstandig aan het draaien met de Fitavie app toen het coronavirus de wereld in zijn greep kreeg. Daardoor heeft het gebruik ervan een poosje stil gelegen. Zo langzamerhand kunnen we ook dit gelukkig weer op gaan pakken,” zegt Mirjam. Om de resultaten van het gebruik van de app goed in beeld te krijgen zullen er ook metingen gedaan worden op basis waarvan het gebruik geëvalueerd zal worden.

“Dit initiatief komt voort uit een van de ambities van het Zeeuws Sportakkoord, Sport Verenigt Zeeland. Binnen het thema “Inclusieve sport” richten we ons op inactieven en doelgroepen die niet vanzelfsprekend bewegen. De Fitavie app heeft bewezen dat het bijdraagt aan het in beweging krijgen van ouderen, die dat zo hard nodig hebben. Vandaar dat ik als Makelaar de verbinding heb gelegd tussen de sport en de zorgsector en ik vind het super om te zien hoe Zorggroep Ter Weel deze beweegvariant integreert in het dagbestedingsprogramma van haar cliënten.  Ook hier dragen bewegen en technologie bij aan Vitale ouderen. ”

Patrick Vader
Makelaar Gezond bewegen