De Provincie Zeeland heeft een groot aantal agrarische percelen in eigendom, die ze voor het jaar 2021 in pacht zal uitgeven.

Bent u agrariër en wilt u in 2021 gronden pachten, dan kunt u uw belangstelling kenbaar maken bij ons. De pachtperiode loopt van 1 januari  2021 tot en met 31 december 2021.

U kunt uw belangstelling uitsluitend kenbaar maken met het registratieformulier op onze website via www.zeeland.nl/pacht2021. Het formulier staat vanaf 15 juni online en kunt u tot 15 augustus 2020 invullen. Hier leest u ook de pachtvoorwaarden en toewijzingscriteria.

Kavelruilbureau Zeeland

Het Kavelruilbureau Zeeland wil vrijwillige kavelruil effectief en slagvaardig inzetten om de bedrijfsvoering van agrarische ondernemers te verbeteren binnen de provincie Zeeland. Daarnaast streeft het Kavelruilbureau ernaar om binnen kavelruilen andere maatschappelijke doelen mogelijk te maken, zoals waterberging en verkeersveiligheid.

VRIJWILLIG schrijven wij met hoofdletters en staat bij ons hoog in het vaandel. Deelname aan een kavelruil is nooit verplicht! Deelname aan een vrijwillige kavelruil betekent wel dat partijen van elkaar moeten accepteren dat iemand er meer op vooruit kan gaan dan een ander, de zogenaamde gunfactor. Deelname aan een kavelruil levert verschillende voordelen op. ​Kijk voor meer informatie op: www.zeeland.nl/kavelruilbureauzeeland

Kavelruilbureau Zeeland zit graag met u aan tafel
Download's