Samen met het ministerie van Defensie, waterschap Scheldestromen en gemeente Vlissingen werken we aan de realisatie van de nieuwe kazerne aan de Buitenhaven in Vlissingen. De kazerne zal ruimte bieden aan zo’n 1.800 mariniers en zo'n 70 hectare (140 voetbalvelden) groot zijn. De volledige bezetting van de kazerne staat begin 2022 gepland. De regio is sinds 2012 bezig met de voorbereidende werkzaamheden.

Aanbesteding van start

Op donderdag 23 februari 2017 heeft het Rijksvastgoedbedrijf de aanbesteding van de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen aangekondigd. Een belangrijke stap in het proces! Bedrijven konden zich tot 1 mei 2017 aanmelden voor de opdracht een compleet nieuwe kazerne voor het Korps Mariniers te realiseren. De publicatie van de aankondiging op TenderNed - het online marktplein voor aanbestedingen in Nederland waar opdrachtgevers en ondernemingen elkaar vinden – was het startschot van de aanbesteding.

Het aanbestedingstraject

Het Rijksvastgoedbedrijf voert in opdracht van Defensie de aanbesteding uit. Omdat een enkel bedrijf te klein is voor het uitvoeren van zo’n grote opdracht bundelen bedrijven hun krachten. Zij vormen consortia; langdurige samenwerkingsverbanden. Elk van deze consortia kan zich aanmelden voor deze opdracht.

De aanmeldingen worden beoordeeld door vertegenwoordigers van Defensie (opdrachtgever), van het Rijksvastgoedbedrijf (aanbestedende dienst) en natuurlijk van het Korps Mariniers als toekomstige gebruiker van de kazerne.

Gunning & bouw kazerne

De drie consortia van wie de aanmelding het best aansluit op de opdracht gaan door. Het hele aanbestedingstraject duurt ongeveer 2 jaar en wordt afgesloten met de gunning van de opdracht aan één van die drie consortia. Dat consortium begint de opdracht met het bouwen van de kazerne.

De volledige bezetting van de kazerne staat gepland voor begin 2022.