Tv-programma EenVandaag en journalistieke beweging Follow the Money beweerden dinsdagochtend dat Defensie en Provincie Zeeland informatie zouden hebben achtergehouden over verontreinigde grond in Vlissingen. Niets is minder waar. Hoe zit het echt?

Defensie en Provincie werken nauw samen, al sinds in 2012 de keuze op Vlissingen als vestigingsplaats voor de nieuwe kazerne viel. Steeds volgens het uitgangspunt: Follow the Rules. Namelijk de regels van het landelijke bodembeleid.

Hoe zit het eigenlijk?

Het grootste deel van het gebied bestaat uit landbouwgrond zonder verontreiniging. De bodemverontreiniging betreft enkele voormalige stortplaatsen en een voormalig woonwagenpark.

Wat is er sinds 2012 gedaan?

In 2012 was de bodemverontreiniging al bekend, ook bij Defensie en Tweede Kamer. Uit allerlei onderzoeken die in de jaren erna verschenen en ook openbaar zijn gemaakt, blijkt de aanwezige bodemverontreiniging geen gevaar voor de volksgezondheid op te leveren. Voordat de eerste spade de grond in gaat, wordt de bodem daar waar nodig gesaneerd. Dat betekent dat de vervuilde grond wordt afgedekt of afgegraven. Gedeputeerde Carla Schönknecht: ‘Straks ligt er een schoon, veilig en bouwrijp terrein.’ Zie ook: Defensie wist van bodemvervuiling Vlissingen